Vastuullista matkailua Yyterissä

Porin Yyteri on Suomen ensimmäinen kohde uimarantakategoriassa, jolle on myönnetty Blue Flag -sertifikaatti. Blue Flag on yksi maailman tunnetuimmista ympäristösertifikaateista rantojen, vierasvenesatamien ja vastuullisen veneilymatkailun toimijoille.

Ihmiset kävelevät metsässä pitkospuilla.

Yyteri on ainutlaatuinen matkakohde, joka tarjoaa auringonpalvontaa ja rantariemua Natura-suojelluilla dyyneillä. Uniikki luonto ja erinomaiset palvelut tarjoavat tekemistä läpi vuoden. Yyteristä on moneksi, mutta yksi asia yhdistää jokaista siellä vierailevaa kulkijaa – Yyterissä löydät luontosi.

Yyterin ranta ja alue on rauhoitettu ja sillä päätöksellä toteutetaan Natura 2000 -verkoston suojelutavoitteita. Alueen suojelu on tarpeen luonnon monimuotoisuuden ja kauneuden säilyttämiseksi. Suojelulla turvataan alueen luontotyyppien ja niillä elävien eläinlajien säilyminen. Yyterin sannat on Etelä-Suomen laajin yhtenäinen ja aktiivinen dyynialue, joka elää ja muuttuu koko ajan ja samalla yksi merkittävimmistä uhanalaisten dyyniluontotyyppien suojelukohteista Suomessa.

Yyteriä kehitetään kärkiajatuksilla: luonto, ranta, puhtaus ja turvallisuus. Kehittämistyössä tärkeänä painopisteenä on vastuullisen matkailun edistäminen Yyterissä. Kaikki Yyteriin liittyvä kehittämistyö tehdään kestävästi ja vastuullisin toimenpitein.

Yyterin uimaranta on saanut arvostetun Blue Flag -sertifikaatin uimarantakategoriassa 27.4.2022. Sertifikaatin myöntää maailman suurin ympäristökasvatusalan järjestö Foundation for Environmental Education (FEE international). Sertifikaatin saaminen edellyttää, että osallistuja täyttää sekä ympäristöön, turvallisuuteen että saavutettavuuteen liittyviä tarkkoja kriteerejä ja ylläpitää niitä. 

Blue Flag on yksi maailman tunnetuimmista ympäristösertifikaateista rantojen, vierasvenesatamien ja vastuullisen veneilymatkailun toimijoille. Yyterin uimaranta toimi pilottikohteena Suomen ensimmäiseksi Blue Flag -uimarannaksi.

Tämä maailmanlaajuinen tunnustus osoittaa, että matkailualalla on sitouduttu kehittämään ympäristöystävällisiä kohteita ja että ekologisesti herkistä alueista, kuten rannoista ja meristä halutaan pitää huolta. Tänä aikana Yyterin rannat ovat muistutus siitä, että matkailukohteita voidaan muuttaa ja tehdä niistä ympäristöystävällisempiä.

Pidä kanssamme huolta herkistä dyyneistä

Yyterin sannat on Etelä-Suomen laajin yhtenäinen ja aktiivinen dyynialue, joka elää ja muuttuu koko ajan. Yyteri on myös yksi merkittävimmistä uhanalaisten dyyniluontotyyppien suojelukohteista Suomessa. Rantadyynejä ei olisi, jos kasvit eivät sitoisi tuulen kuljettamaa hiekkaa. Herkän dyyniluonnon säilymisen kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää kulkea Yyterin santojen alueella rantavehnää ja muita kasveja vahingoittamatta.

Alueen dyynejä ennallistetaan asentamalla tuuliaitaa ja istuttamalla dyyneille tyypillistä kasvia, rantavehnää. Aitojen tarkoitus on ennallistaa ja säilyttää dyynin muotoa kerryttämällä ja sitomalla rannalta tuulen mukana kulkeutuvaa hiekkaa.

Dyynit ovat myös osa kouluille suunnattua ympäristökasvatusta. Koululuokkia osallistuu vuosittain Yyterin rannan ja dyynien kunnostukseen rantavehnän istuttamisella ja hiekkarannalle ajautuneen levän pois keruun muodossa. Lue lisää Yyterin dyyneistä ja ennallistamisesta: https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-yyterin-luonto

Ethän kulje dyyneillä ja tallo vehniä!

Rantadyyni on herkkä luontotyyppi. Takaathan niiden säilymisen myös tulevaisuudessa ja käytät liikkumiseen lankonkeja ja avointa rantatasannetta.

Nautitaan Yyteristä yhdessä!

Muista nämä liikkuessasi Yyterissä!

 • Ethän vahingoita Yyterin dyynien tai muun alueen kasvillisuutta. Älä tallo dyynejä tai pyöräile niillä.
 • Kulje merkityillä retkeilyreiteillä, pitkospuilla ja rantaviivalla.
 • Ethän vahingoita eläimiä tai niiden pesiä.
 • Tulenteko, telttailu tai muu leirielämä on kiellettyä. Yyterissä on oma leirintäalue ja merkityt tulipaikat. Muistathan ottaa huomioon metsä- ja ruohikkopalovaroitukset.
 • Liikkuminen moottoriajoneuvoilla tai ratsastaen on kielletty. Pyöräillä voit rantaviivaa ja merkittyjä reittejä pitkin. Ei muualla hiekalla.
 • Liikkuminen Munakarissa ja sinne johtavalla kannaksella on kielletty 1.4.-31.7. välisenä aikana.
 • Suosi suppailua ja surffausta tai vaikka purjehtimista moottoriveneiden sijaan. Veneily on kielletty 250 metriä rannasta.
 • Yyterin uimaranta on koiravapaata aluetta. Viethän karvaturrisi koirien omalle rannalle (Merisatamatie 13).

Pidetään Yyteri puhtaana – jätteet ja kierrätys

 • Ethän jätä piknik-eväiden pakkauksia tai mitään muutakaan roskaa rannalle, vaan vie ne roskikseen. Minimoi myös roskiin menevän ruuan määrä.
 • Siisti jälkesi eväspaikoilla ja pysy polulla, niin luontoarvot säilyvät retkeilyreittien varrella.
 • Vähennä jätettä, kierrätä ja lajittele. Jätepisteet sijaitsevat Yyterin aukiolla sekä rannalla WC-tilojen läheisyydessä. Niissä on mahdollista lajitella lasi-, metalli-, paperi- ja kartonkijätteet.
 • Ethän polta tulipaikoilla mitään jätteitä. Myös puhdas paperi kuuluu kierrätykseen.

Yyteriä kehitetään kestävästi

Yyterin luonto on uniikki vetovoimatekijä. Yyterissä, Selkämeren kansallispuistossa ja Natura-statuksessa yhdistyvät nousussa olevat matkailuvaltit: puhdas luonto, ranta, turvallisuus, sekä kestävä kehitys. Yyterin kaikessa kehittämisessä kunnioitetaan näitä vetovoimatekijöitä ja huomioidaan alueen peruselementit: hiekka, meri sekä mäntymetsä.

Yyterin kehittämistyötä tehdään kiinteässä yhteistyössä viranomaisten, paikallisten toimijoiden sekä asukkaiden kanssa. Yyterissä osoitetaan vahvaa sosiaalista vastuullisuutta esimerkiksi työllistämällä nuoria rannan puhdistus- ja siivouspalveluihin. Alueen asukkaita ja käyttäjiä osallistetaan ympäristöstä huolehtimiseen muun muassa erilaisin talkoin. Sidosryhmäyhteistyössä tehdään konkreettisia suojelu- ja puhdistustöitä. Myös kaupunkilaisia osallistetaan Yyterin tulevaisuuden suunnitteluun.

Yyteri tukee myös ekologista liikkumista alueella. Alueelta löytyy muun muassa maasto- ja fatbikepyöriä vuokraavia yrityksiä. Yyterin saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti: kesän ajan Yyteriin pääsee helposti julkisella liikenteellä Poriin saapuvien ja Porista lähtevien junien mukaan räätälöidyillä ylimääräisillä bussivuoroilla.

Dyynien säilyminen taataan ohjaamalla kävijät käyttämään rannalla liikkumiseen lankonkeja ja avointa rantatasannetta. Osa lankongeista on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Alueen erilaiset opastekyltit sisältävät valtavasti tietoa alueen luonnosta, alueella liikkumisesta ja roskaamisen vähentämisestä. Dyyniluonnon säilyminen ja alueen ainutlaatuisen eliöstön esille tuominen painottuvat myös näissä ohjeissa. Myös alueen jätehuoltoon ja sähköistykseen esimerkiksi aurinkopaneeleilla on kiinnitetty huomiota. Yyterin rakentamiseen liittyen kaikissa materiaalivalinnoissa huomioidaan kestävä kehitys. Myös Yyterin brändi-tuotteet on valittu vastuullisesti.

Matkailijat arvostavat koko ajan enemmän vastuullisuutta, ja tämä on myös Yyterin strateginen vetovoimatekijä. Yyteriä kehitetään matkailijoita varten luontoarvot edellä ja kestävää tulevaisuutta ajatellen, tavoitteena rannan autenttisuuden ja puhtauden säilyttäminen tuleville sukupolville.