Pyöräily Yyterissä

Karhuluodon kierros on Yyterin maastopyöräilyyn tarkoitettu reitti. Myös Munakarin kierroksella on mahdollista pyöräillä.

Perhe pyöräilemässä hiekkarannalla

Yyterissä pyöräily on sallittu:

  • Erityisesti maastopyöräilyyn tarkoitetuilla Karhuluodon kierroksella ja Munakarin kierroksella. Myös suosittu pidempi pyöräilyreitti eli Selkämeren elämysreitti kulkee Yyterin kautta.
  • Myös Santojen lenkkiä, Huikee reittiä, Keisarin kierrosta ja Golfpolkua saa pyöräillä. Reiteiltä ei tule poiketa.
  • Tutustu pyöräiltävien reittien karttaan täällä.
  • Lupa poiketa rauhoitusmääräyksistä (katso kartta) on saatu pyöräilylle Yyterin rantaviivalla (Surf-rannan pysäköintialue – Munakarin säikkä) vesirajan tuntumassa. Kesäaikana pyörää talutetaan myös vesirajassa, jossa liikkuu uimareita ja lapsia. Pyöräilijä väistää aina muita ulkoilijoita. Vesirajasta voi poistua viittä eri liittymää, mutta lankongeilla pyörää on talutettava. Poikkeuslupa koskee myös Keisarinpankin aluetta (Huikeen ja Yyterin aukion välinen reitti dyynien yläosassa).
  • Ranta-alueelta pääsee poistumaan sekä sinne pääsee viiden liittymän kautta. Liittymät ovat Surf-rannan pysäköintialue, Yyterin Virkistyshotelli, päälankonki, Yyteri Beachin alue ja Munakari.  
  • Tutustu Yyterin virallisiin maastopyöräilyreitteihin:

Pyöräily on kielletty:

  • Dyynialueella ja muualla hiekalla.  
  • Rantavehnien yli. 
  • Rannalle johtavilla lankongeilla ja kulkusilloilla, joilla pyörää tulee aina taluttaa.

Pyöräile fiksusti luonnossa

Perinteisten jokaisenoikeuksien ansiosta meillä on loistavat mahdollisuudet kulkea kauniissa luonnossamme. Liikkuminen pyörällä on sallittu luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla alueilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta.
  
Yyterin santojen avoin dyynialue on Etelä-Suomen laajin ja yhä aktiivinen yhtenäinen dyynialue ja näin ollen yksi merkittävimmistä uhanalaisten dyyniluontotyyppien suojelukohteista Suomessa. Alue on osa Natura 2000 –verkostoa ja osin myös rauhoitettu luonnonsuojelualue, missä jokamiehenoikeuksia on arvokkaan luonnon suojelemiseksi rajoitettu rauhoitusmääräyksin. Lintujen pesintää eikä eläimiä saa häiritä.  

Poikkeuslupa määräajaksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut Porin kaupungille määräaikaisen kahden vuoden luvan maastopyöräilyyn Yyterissä tietyillä ehdoilla ja tietyin rajoituksin. Määräaikainen lupa voidaan peruuttaa, jos Yyterissä pyöräillään määrättyjen reittien ulkopuolella. 

Pyöräilethän vastuullisesti, jotta Yyterin upea dyynialue säilyy myös jälkipolvien ihailtavana. Kiitos!