Ansvarsfull turism i Yyteri 

Yyteri i Björneborg är Finlands första plats i badstrandskategorin som beviljats Blue Flag-certifikatet. Blue Flag är ett av världens mest kända miljöcertifikat för stränder, gästhamnar och ansvarsfull båtturism.

Yyteri är ett unikt resmål som erbjuder solbad och strandaktiviteter på Natura-skyddade sanddyner. Den unika naturen och de utmärkta faciliteterna utlovar aktiviteter och sevärdheter under hela året. Yyteri är mångsidigt, men en upplevelse förenar alla som reser dit – i Yyteri hittar du din natur. 

Yyteris strand och område är fridlyst och med det beslutet förverkligas Natura 2000-nätverkets skyddsmål. Området måste skyddas för att bevara naturens mångfald och skönhet. Skyddet säkerställer bevarandet av naturtyperna i området och de djurarter som lever där. Sanddynsområdet i Yyteri är det största och fortfarande aktiva enhetliga sanddynsområdet i södra Finland som lever och hela tiden förändras och samtidigt ett av de viktigaste skyddsområdena för utrotningshotade sanddynstyper i Finland. 

Yyteri utvecklas med fokus på: naturen, stranden, renlighet och säkerhet. Ett viktigt fokus i utvecklingsarbetet är att främja ansvarsfull turism i Yyteri. Allt utvecklingsarbete kring Yyteri görs på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. 

Yyteris badstrand har den 27.4.2022 erhållit det prestigefyllda Blue Flag-certifikatet i badstrandskategorin. Certifieringen utfärdas av världens största organisation inom miljöfostran, Foundation for Environmental Education (FEE international). För att erhålla certifikatet måste deltagaren uppfylla och upprätthålla specifika kriterier för både miljö, säkerhet och tillgänglighet.  

Blue Flag är ett av världens mest kända miljöcertifikat för stränder, gästhamnar och ansvarsfull båtturism. Yyteris badstrand var pilotprojektet för Finlands första Blue Flag-badstrand. 

Det här globala erkännandet visar att turismbranschen har åtagit sig att utveckla miljövänliga resmål och att man vill ta hand om ekologiskt känsliga områden såsom stränder och hav. Under denna tid är Yyteris stränder en påminnelse om att turistmålen kan förändras och göras mer miljövänliga. 

Ta hand om de ömtåliga dynerna tillsammans med oss 

Sanddynsområdet i Yyteri är det största och fortfarande aktiva enhetliga sanddynsområdet i södra Finland som lever och hela tiden förändras. Yyteri är också ett av de viktigaste skyddsområdena för utrotningshotade sanddynstyper i Finland. Det skulle inte finnas några sanddyner om växterna inte skulle binda sanden som förflyttas av vinden. För att bevara de känsliga dynerna är det därför ytterst viktigt att man rör sig i området utan att skada strandrågen och övriga växter. 

Områdets dyner återställs genom att man installerar vindstaket och planterar en växt som är typisk för dynerna, strandråg. Syftet med staketen är att återställa och bevara dynens form genom att samla upp och binda sanden som följer med vinden på stranden. 

Dynerna är också en del av den miljöfostran som riktar sig till skolorna. Skolklasser deltar varje år i restaureringen av Yyteris strand och sanddyner genom att plantera strandråg och samla upp tången som flutit upp på sandstranden. Läs mer om Yyteris dyner och återställning:  https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-yyterin-luonto 

Gå inte på sanddynerna eller trampa ner strandrågen! 

Stranddyner är en känslig naturtyp. Se till att de bevaras även i framtiden och rör dig längs landgångarna och den öppna strandflatan. 

Låt oss njuta av Yyteri tillsammans! 

Kom ihåg dessa när du rör dig i Yyteri! 

 • Skada inte växtligheten på Yyteris sanddyner eller andra områden. Trampa eller cykla inte på dynerna. 
 • Rör dig längs markerade vandringsleder, spångar och vid strandlinjen. 
 • Skada inte djuren eller deras bon. 
 • Eldning, camping eller annat lägerliv är förbjudet. Yyteri har en egen camping och markerade eldstäder. Kom ihåg att ta hänsyn till varningar om skogs- och gräsbrand. 
 • Det är förbjudet att färdas med motorfordon eller häst. Du kan cykla längs strandlinjen och markerade vägar. Inte någon annanstans på sanden. 
 • Det är förbjudet att röra sig på Munakari och näset som leder dit mellan den 1.4–31.7. 
 • Paddla SUP, surfa eller segla istället för att åka motorbåt. Det är förbjudet att åka båt upp till 250 meter från stranden. 
 • Yyteri badstrand är ett hundfritt område. Ta med dig hunden till hundarnas egen strand (Merisatamantie 13). 

Håll Yyteri rent – avfall och återvinning 

 • Lämna inte matförpackningar eller annat skräp på stranden utan släng dem i soporna. Minimera också mängden mat som hamnar i soporna. 
 • Städa efter dig på rastplatserna och håll dig till stigen så förstörs inte naturvärdena längs vandringslederna. 
 • Minska avfall, återvinn och sortera. Sopstationerna finns vid Yyterin aukio och på stranden i närheten av toaletterna. Här kan man sortera glas-, metall-, pappers- och kartongavfall. 
 • Bränn inget avfall i eldstäderna. Rent papper hör också till återvinningen. 

Yyteri utvecklas hållbart 

Yyteris natur har en unik dragningskraft. Yyteri, Bottenhavets nationalpark och Natura-statusen har alla trendiga turistattraktioner: ren natur, strand, säkerhet och hållbar utveckling. Vid all utveckling i Yyteri respekteras dessa faktorer och hänsyn tas till områdets grundelement: sanden, havet och tallskogen. 

Yyteriområdets utvecklingsarbete sker i nära samarbete med myndigheter, lokala aktörer och invånare. I Yyteri visar man ett starkt socialt ansvar genom att till exempel sysselsätta ungdomar i rengöringen och städningen av stranden. Områdets invånare och användare engageras i miljöarbetet genom bland annat olika typer av frivilliga insatser. I samarbetet med intressentgrupper genomförs konkreta skydds- och saneringsarbeten. Även stadsborna involveras i planeringen av Yyteris framtid. 

Yyteri stödjer också ekologiska färdmedel i området. I området finns bland annat företag som hyr ut mountainbikes och fatbikes. Yyteris tillgänglighet utvecklas kontinuerligt: under sommaren är det enkelt att ta sig till Yyteri med extra bussturer som är anpassade efter tågen som anländer till och avgår från Björneborg. 

För att säkerställa att sanddynerna bevaras instrueras besökarna att röra sig längs landgångarna och den öppna strandflatan. En del av landgångarna är gjorda av återvunnet material. Områdets olika skyltar innehåller en mängd information om områdets natur, hur man rör sig i området och hur man undviker nedskräpning. Bevarandet av dynerna och framhävandet av områdets unika organismer betonas också. Även avfallshanteringen och elektrifieringen i området, till exempel med solpaneler, har uppmärksammats. All byggnation i Yyteri beaktar hållbarhet i valet av material. Även Yyteris varumärkesprodukter är ansvarsfullt utvalda. 

Turister värdesätter allt mer ansvarstagande och det är också en strategisk dragningskraft för Yyteri. Yyteri utvecklas för turister med fokus på naturvärden och med en hållbar framtid i åtanke, med målet att bevara strandens autenticitet och renhet för kommande generationer.