Hållbar och ansvarsfull turism i Björneborg

Ansvarsfull turism beaktar turismens nuvarande och framtida effekter så att resenärernas, turistföretagens, resmålens, miljöns och den lokala befolkningens behov beaktas nu och i framtiden.

People on a beach

Varför välja ansvarsfull turism?

Genom ansvarsfull turism tar vi hand om saker som är viktiga för oss alla. Sådana är till exempel bevarandet av den biologiska mångfalden och kulturarvet. Till exempel behöver Ytteröområdet samt flera historiska kulturella destinationer vårt skydd, så att dessa viktiga destinationer och områden bevaras också för kommande generationer.

Hur väljer man mer ansvarsfullt på resor?

Njut av lokala natur- och kulturupplevelser

Då stöder du också lokala aktörer, och ditt val av resmål har en positiv inverkan på skyddet och utvecklingen av lokala destinationer. Som resenär har du möjligheten att påverka lokala företagares, arbetstagares och invånares liv – välj därför smart.

I Björneborg erbjuder den vackra naturen, såsom området i Ytterö, många aktiviteter från en äventyrspark till naturstigar. På Visit Poris webbplats hittar du till exempel guidade fotvandringar och turer i olika kultur- och naturdestinationer. Det erbjuds även båtturer där man kan bekanta sig med staden och skärgårdsnaturen samt Bottenhavets nationalpark. Det finns mycket att välja på!

Family walks in an adventure park

Välj kollektivtrafik i stället för bilen

Om möjligt använd gärna kollektivtrafik när du åker från en plats till en annan. Det är lätt att resa till Björneborg med kollektivtrafik. När du förflyttar dig i Björneborg är det klokt att göra det på olika sätt och använda till exempel bussar, cyklar, elsparkcyklar och dina egna fötter. När man till exempel promenerar, cyklar eller paddlar uppstår inga utsläpp som är skadliga för naturen. Det finns många sätt att ta sig till Björneborg och många sätt att förflytta sig där. Läs med om olika alternativ här.

Använd busslinjen till Ytterö

Björneborg stad ordnar igen en direkt busslinje mellan centrum och Ytterö under sommaren 2023. Nytt är att bussen fortsätter från Ytterö också till Räfsö och att den är i trafik tills skolorna börjar. Dessutom går de vanliga bussturerna till Havs-Björneborg och Räfsö, se de exakta tidtabellerna här. Om du väljer kollektivtrafik i stället för egen bil kan du njuta av bussresan från Björneborg centrum genom landskapet i Havs-Björneborg. När du anländer med buss behöver du inte heller oroa dig över att hitta en parkeringsplats!

Yyteri bus

Bekanta dig med lokala tjänster

Välj ansvarsfulla lokala aktörer, om möjligt. Kontrollera också om en produkt eller tjänst är ansvarsfull.

Respektera naturen

Kom ihåg att följa etiketten i friluftslivet när du är ute i naturen. Lämna inget i naturen som inte hör dit.

Till exempel är vackra Ytterö populär bland resenärer. För att vi ska ta hand om den unika naturen i Ytterö finns det för resenärer många olika val som skonar naturen, från toaletter till bänkar, omklädningshytter, skräpkorgar och gångbroar. Med hjälp av dessa och gemensamma spelregler ser vi till att Ytterö förblir lika vackert år efter år. Ytterö har fått det internationella ansvarscertifikatet Blue Flag. I Ytterö gör vi ansvarsfulla gärningar.

Visit Pori deltar i John Nurminens Stiftelses kampanj Auta pelastamaan Itämeri – lahjoita kassalla (Hjälp oss att rädda Östersjön – donera vid kassan). Den finländska turistbranschen stöder arbetet för att rädda Östersjön och dess arv. I Visit Pori kan du i kampanjen för kassaavrundning när du till exempel köper Björneborg-varumärkesprodukter donera ett önskat belopp genom att avrunda slutpriset uppåt. Kampanjen gäller till slutet av 2023.

Påverka genom val av kost

Välj gärna vegetarisk eller närproducerad mat. Konsumtionen och produktionen av växtbaserad mat är av godo för såväl människan som jordklotet. Att prioritera närproducerad mat främjar å andra sidan resmålets lokala ekonomi, sysselsättning och matkultur. När du väljer närproducerad mat bidrar du också till att den lokala produktionen stannar i området. Flera lokala restauranger använder säsongens utbud i sina maträtter. Läs mer om lokala restauranger här.

I en kost som tar hänsyn till miljön tar man bara så mycket mat som man äter. Då uppstår det inget matsvinn. När man slänger bort ätbar mat slösar man samtidigt på de resurser som har använts till matproduktionen och -lagningen.

  1. Vi samarbetar rättvist

  Vi utvecklar turismen i samarbete med turismaktörer i vårt område och vår sektor. Tillsammans kan vi bättre påverka samhällets och turismens framtid. Vi vill att det ska vara bra att bo i och besöka vår region nu och i framtiden, och därför fattar vi beslut som är hållbara också för kommande generationer. Vi bemöter alla respektfullt och rättvist, och vi bedriver endast rättvis och ärlig handel.

  1. Vi tar hand om naturen

  Vi skyddar miljön, landskapen och den biologiska mångfalden i vår region. Vår verksamhet överskrider inte naturens bärkraft, utan tryggar för sin del möjligheterna till ett bra liv och en ren miljö samt bevarandet av den biologiska mångfalden i vår region också för kommande generationer. Vi förstår bland annat Ytterös unika karaktär och betydelse som ett skyddsobjekt.

  1. Vi respekterar kulturarvet

  Vi värnar om kulturarvet i vår region, bland annat Pori Jazz Festival, som har fortsatt i över 50 år, Sten-Björneborg, en skyddad stadsdel från 1800-talet, samt Ahlströms bruksområde som är det största bruksområdet i Finland. Vårt mål är att kulturen framförs, upplivas, upprätthålls och stärks genuint och respektfullt. Vi förstår också att kulturer alltid har utvecklats i växelverkan och lärt sig av varandra.

  1. Vi främjar välbefinnande, mänskliga rättigheter och jämlikhet

  Vi bemöter våra arbetstagare, gäster och regionens invånare jämlikt och respektfullt oberoende av deras bakgrund. Vi tar hänsyn till människors särskilda behov i vår verksamhet. Vi utbildar, handleder och uppmuntrar vår personal till att agera ansvarsfullt.

  1. Vi föredrar det lokala

  Vi stöder produkter, tjänster och företag i vår region, och vårt mål är att sysselsätta lokala människor. Vi väljer ansvarsfullt tillverkade Björneborg-varumärkesprodukter till försäljning. Vi involverar invånare och företag i frågor som gäller turism, och bland annat genomfördes varumärkesförnyelsen för Björneborg genom att engagera invånarna. Björneborg stad har beviljat välbefinnandepengar för stadsinvånarnas egna idéer under temat kärlekshandlingar i Björneborg och ordnat invånarkvällar med olika teman.

  1. Vi satsar på säkerhet och kvalitet

  Vi tar hand om vår personals och våra gästers säkerhet och ser till att lagar och myndigheternas bestämmelser iakttas. Björneborg stad har en säkerhetschef samt ett nära samarbete mellan olika myndigheter i fråga om evenemang. I Björneborg riktas särskild uppmärksamhet till säkerheten vid stora offentliga evenemang. När vi utvecklar våra tjänster och produkter kvalitetsorienterat skapar vi förutsättningar för kontinuiteten i vår egen verksamhet.

  1. Vi beaktar klimatpåverkan

  Vi gör val som är bra för klimatet och minskar vårt koldioxidavtryck. Björneborg har som mål att vara koldioxidneutral fram till 2030. I framtiden följer vi allt noggrannare upp vilken belastning turism orsakar för naturen och vårt mål är att genom aktiva mätningar uppnå effektivare användning av energi och resurser.

  1. Vi kommunicerar öppet

  Vi kommunicerar modigt i vår region om ansvarsfulla handlingar inom turismen samt om kommande planer och visioner. Vi vill att Finlands hållbara turism ska vara känd ute i världen. Vi berättar öppet om framgångar, men också om utmaningar.

  1. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet

  Vi är redo att förnya våra tjänster och produkter, så att det finns tillräckligt stor efterfrågan på dem också i framtiden. En stabil ekonomi och etisk affärsverksamhet skapar en grund för hållbar utveckling av verksamheten.

  1. Vi förbinder oss till principer för hållbar turism

  Vi tar en aktiv roll i att främja hållbar turism och i att genomföra dessa principer för hållbar turism. Vi utarbetar en åtgärdsplan för hållbar turism och följer den i fortsättningen allt mer systematiskt. Vi förbinder oss till åtgärderna och vill lära oss mer också i framtiden.

 • Björneborg fick hederstiteln Rättvis handel-stad, som beviljas av Rättvis handel rf, i november 2008. Björneborg fick hederstiteln som den andra staden i Finland efter att ha uppfyllt de kriterier som krävs av Rättvis handel-städer. Åbo, Jyväskylä, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Grankulla, Kyrkslätt, Lahtis, Lempäälä, Lojo, Riihimäki, Björneborg, Tammerfors, Utajärvi, Vanda och Viitasaari har beviljats hederstiteln Rättvis handel-stad eller -kommun.

  Björneborg har förbundit sig genom stadsfullmäktiges beslut att främja rättvis handel. I och med hederstiteln har Björneborg till exempel förbundit sig till att på sina egna evenemang servera rättvist producerat kaffe och te samt till att informera sina invånare om Rättvis handel. Staden har ordnat i anslutning till huvudbiblioteket en informationslokal där det delas ut information om systemet med Rättvis handel. Ett centralt kriterium för hederstiteln är att staden ökar antalet hållbara inköp och ständigt utvecklar verksamheten.

  Stödgruppen för Rättvis handel i Björneborg har som mål att främja rättvis handel i Björneborg. Läs mer på stödgruppens sidor i sociala medier i FacebookInstagram och Twitter.

 • Björneborg blev en HINKU-kommun 2016 genom ett beslut av Björneborgs stadsfullmäktige och ska uppnå en utsläppsminskning på 80 procent. I projektet Mot en koldioxidneutral kommun (Hinku) kommer kommuner, företag, invånare och experter med idéer och genomför tillsammans lösningar för att begränsa växthusgasutsläppen.

  Björneborg hör till nätverket för HINKU-kommuner och därmed är målet att betydligt minska utsläppen. Björneborg har förbundit sig till att minska sitt koldioxidavtryck med 80 procent fram till 2030. I Björneborg stad pågår flera projekt som bidrar till att uppnå målen. Mer information om projekten finns på HINKU-webbplatsen.

 • Ytterös strand och område är skyddat och genom detta beslut genomförs Natura 2000-nätverkets skyddsmål. Området måste skyddas för att naturens mångfald och skönhet ska bevaras. Genom skydd tryggar man att biotoperna på området och de djurarter som lever där bevaras. Stränderna i Ytterö är Södra Finlands mest omfattande enhetliga och aktiva dynområde som lever och förändras hela tiden och samtidigt ett av de mest betydande skyddsobjekten för hotade dynbiotoper i Finland.

  Ytterö badstrand har fått det prestigefyllda certifikatet Blue Flag i badstrandkategorin 2022. Certifikatet beviljas av världens största organisation i miljöutbildningssektorn Foundation for Environmental Education (FEE international). Beviljande av certifikatet förutsätter att deltagaren uppfyller noggranna kriterier som gäller miljön, säkerhet och tillgänglighet och upprätthåller dem.

  Blue Flag är ett av världens mest kända miljöcertifikat för aktörer som är verksamma vid stränder, gästhamnar och ansvarsfull båtturism. Ytterö strand var ett pilotobjekt för att bli Finlands första Blue Flag-badstrand.

  Du kan läsa mer om ansvarsfulla handlingar i Ytterö här.