Hanhipuisto trädgårdspark

Hanhipuisto är en utställningspark för träd, buskar och blomväxter som växer i Satakunta.

Flower beds in Hanhipuisto park

Hanhipuisto (Gåsparken) ligger på Hanhiluoto (Gåsholmen), bara en kilometer från stadens centrum, i det miljömässigt värdefulla Kumo älvs deltaområde.

Byggandet av gåsparken inleddes 1988 på en gammal lagringsplats för muddringsmassor. Genom stora arbeten för utformning av terrängen har man byggt ur sedimenteringsbassänger för sugmuddringsavfall en park där även höjdskillnaderna på markytan betonar den växtlighet som visas. Gåsparkens totala yta är cirka 16 hektar, varav 8,9 hektar har anlagts som en park.

Polsanluoto

Ett stenkast från Björneborgs centrum bredvid i Kumo älvs deltaområde ligger orörda Polsanluoto.

För första gången byggdes en naturstig av spångar i Polsanluoto i början av 1990-talet. Under 2017 totalrenoverades spångarna på naturstigen. För att korsa älven byggdes en bro i övre loppet och en vajerfärja vid nedre loppet.

Under 2017 utsågs Polsanluoto som första område till Porin Mielipuisto (ungefär Björneborgs favoritpark som också är bra för sinnet), en plats där man blir på gott humör. Invigningen av Björneborgs första favoritpark skedde på Satakunta naturdag som firades lördagen den 17 juni 2017 i Polsanluoto och Skrivarholmen. Föreningen Satakunnan Mielenterveysseura initierade utnämningen och evenemanget. Föreningen påminner om att även en kort promenad i skogen är bättre än en timmes terapi. Därför är det mycket värdefullt för Björneborg att en plats där det är naturligt att lugna ner sig finns nära stadens centrum.

Nature trail in Polsanluoto