Kirjurinluoto djur

Under sommaren får besökarna på Kirjurinluoto titta på djur som alpackor, getter och olika slags fåglar från påfåglar till höns.

Kirjurinluoto, påfågel

I över fyrtio år har besökarna på Kirjurinluoto fascinerats av olika fågelarter. I parkens inhägnad bor sommartid två påfåglar, påfågelduvor, två skrattduvor samt olika höns och tuppar.

Hela skärgårdsområdet betraktas som ett fågeldelta. Påfågeln är den ståtligaste av Kirjurinluoto fågelarter. Utöver de uppfödda fåglarna simmar även vilda fåglar i parkens dammar. Bland annat gräsänder har vant sig vid att häcka i den lugna parken. Sommartid ser man också ofta andmammor som korsar gräsmattan med sina ungar på väg mot vattnet.

Djuren finns på plats sommartid.

Alpaca in Kirjurinluoto