https://www.visityyteri.fi/palvelut/reposaaren-linnakepuisto/

Visit Pori mukana matkailuorganisaatioiden yhteisessä digihankkeessa

Varsinais-Suomen ja Satakunnan matkailuorganisaatioiden yhteinen digihanke tehostaa rannikkoalueen matkailutuotteiden vientiä sähköisiin jakelukanaviin.

https://www.visityyteri.fi/palvelut/reposaaren-linnakepuisto/

Yhteinen Finnish Archipelago 2025. Digitaalisella matkailutuotteistolla kestävää kasvua -digihankkeen tavoitteena on helpottaa koko rannikkoalueen löydettävyyttä ja matkailutuotteiden ostomahdollisuuksia verkossa.

Yhä suurempi osa matkailijoista suunnittelee mutta myös ostaa matkapalvelut sähköisten myyntikanavien kautta. Matkailijat arvostavat palveluiden helppoa löydettävyyttä ja ostomahdollisuutta suoraan eri nettisivuilta. Usein eri tuotteet ja palvelut ovat kuitenkin hajallaan omissa myyntikanavissaan. 

– Tavoitteenamme on, että jatkossa alueen yrittäjien matkailutuotteet ovat matkailijoiden löydettävissä entistä helpommin. Matkan voi suunnitella ja tuotteet voi ostaa jatkossa suoraan verkossa, kertoo Visit Porin matkailun asiantuntija Maria Suomivirta.

Digihankkeen tuloksena alueen matkailuyritysten on helpompi hallita kapasiteettiaan monikanavaisesti ja tarjota matkailijoille kiinnostavia palveluita. Visit-organisaatioille luodaan hankkeen avulla uusia liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisesta myynnistä ja hankkeen markkinointitoimenpiteet ohjataan suoraan myyntiin. Tämän johdosta yksittäisten matkailijoiden kulutus voi kasvaa ja viipymä pidentyä. Kaikki aluetta myyvät yritykset saavat alueorganisaatioilta laadukkaita tuotekokonaisuuksia ja kiertopaketteja digitaaliseen jälleenmyyntiin. Lisäksi hankkeen tuloksena luodaan tiedolla johdettu digitaalinen toimintamalli, jolla hallitaan sähköistä asiakaspolkua.

Hankkeen aikana kehitetään ja johdetaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan matkailun toimintaympäristöä sekä luodaan uusia liiketoimintamalleja koronan jälkeiseen aikaan, jotta matkailijamääriä pystytään palauttamaan aikaan ennen pandemiaa. Matkailutoimintaympäristön muutokseen vaikuttaa muun muassa kuluttajien arvomaailman muutos: esimerkiksi suosittelumarkkinoinnin kasvava merkitys, verkkomyynnin kasvu, monikanavainen asiakaskokemus ja mobiilin korostuminen.

– Rannikkokaupunkien välillä matkailuyhteistyötä on tehty jo pitkään, mutta nyt hankkeen avulla voimme tiivistää yhteistyötä entisestään tuotteistamalla alueiden tuotteita sekä organisoimalla myyntiä, korostaa Suomivirta.

Hankehaku kanavoitiin Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon maakuntaliittojen kautta. Hanke saa rahoituksen Työ- ja elinkeinoministeriön hankehausta, jolla tuetaan alueiden mahdollisuuksia kehittää matkailua, vahvistaa matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka.

Ylimaakunnallisen yhteishankkeen muodostaa Finnish Archipelago -konsortio, johon kuuluvat Visit Porin lisäksi Visit Rauma, Yrityssalo, Kemiönsaaren kunta, Paraisten kaupunki, Visit Turku sekä Visit Naantali, joka toimii hankkeen hallinnoijana. Osallistuvien alueiden yhteenlaskettu matkailutulo oli 1 002,950 milj.€ ja työllistävä vaikutus 5470 htv. 


https://www.visityyteri.fi/palvelut/reposaaren-linnakepuisto/