Pori Jazz

Pori uudistaa avustuksiaan – kommentoi ehdotusta 

Esimerkiksi tapahtuma-avustukset laajenevat kattamaan myös muut kuin liikunnan ja nuorisotyön tapahtumat. Ehdotukseen toivotaan nyt yhdistysten ja eri toimijoiden kommentteja.

Pori Jazz

Uudistuksen tarkoituksena on muun muassa selkeyttää avustuskokonaisuutta, yhdenmukaistaa avustusten hakumenettelyä sekä kytkeä avustettava toiminta kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin. Ehdotukseen toivotaan nyt yhdistysten ja eri toimijoiden kommentteja. Ehdotukseen uudesta avustuskokonaisuudesta voi tutustua osoitteessa www.pori.fi/avustusuudistus

Lyhyesti uudistuksesta

Osan nykyisistä avustusmuodoista on suunniteltu poistuvan, mutta kokonaisuuteen on luotu myös uusia tapoja yhdistysten ja toimintaryhmien tukemiseksi. Uusissa avustusperiaatteissa vahvistetaan avustettavan toiminnan kytkeytymistä kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin. 

– Ajatusmalli muuttuu: yhdistysten avustamisen sijaan jatkossa avustetaan toimintaa, joka edistää Porin tavoitteita esimerkiksi asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Erityisesti suuremmissa avustussummissa avustettavalle toiminnalle määritellään tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan kaupungille, controller Tiina Toivonen kuvailee. 

Uusiksi avustusmuodoiksi on suunniteltu hankeavustuksia ja apurahoja sekä uudenlaisia kevytavustuksia hyvinvointirahan lisäksi. Strategisesti merkittävimpien yhdistysten kanssa tehdään nelivuotiset kumppanuussopimukset. Puolestaan yleishallinnon avustuksista, yhdistysten merkkivuosiavustuksista ja kansainvälisen toiminnan avustuksista on tarkoitus luopua. Näihin toimintoihin voi kuitenkin edelleen hakea rahoitusta muiden avustusmuotojen kautta. 

– Uusilla avustusmuodoilla pyritään saamaan enemmän toimintaa avustusten piiriin, sillä kolmannen sektorin toiminta täydentää arvokkaalla tavalla kaupungin palveluita, Toivonen sanoo. 

Lisäksi uudistus selkeyttää avustuskokonaisuutta, yhdenmukaistaa hakumenettelyä ja lisää avoimuutta. 

– Koko avustusprosessista tehdään läpinäkyvämpi. Yhdenmukaiset ja selkeät kriteerit eri avustusten myöntämiselle sekä avustusten käytön seurannan parantaminen lisäävät yhdistysten tasavertaista kohtelua. Selkeyttämisen ansiosta koko prosessista tulee sekä hakijalle että kaupungille kevyempi, Toivonen jatkaa.  

Ehdotukseen uudesta avustuskokonaisuudesta voi tutustua osoitteessa www.pori.fi/avustusuudistus, josta löytyy myös linkki kyselyyn. Lisäksi 14. toukokuuta kello 17–19 järjestetään etätapaaminen, jossa vastataan yhdistysten kysymyksiin. Ohjeet osallistumiseen ja ilmoittautuminen julkaistaan lähempänä ajankohtaa verkkosivuilla. 

Asia on tarkoitus viedä kaupunginhallituksen päätettäväksi kesäkuussa. Uudistus astuu voimaan vuoden 2021 alusta alkaen portaittain seuraavien vuosien aikana. 
 


Pori Jazz