Kirjurinluoto

Pori kehittää tiedolla johtamista – Hypercell -sensoreilla tietoa ihmisvirtojen liikehdinnästä kaupungissa

Poria halutaan johtaa strategian mukaisesti tulevaisuudessa ajantasaisen tiedon pohjalta. Tämän mahdollistamiseksi tiedolla johtamisen työkalujen käyttöönottoa kehitetään. Uutena menetelmänä kaupunki hyödyntää Hypercellin palvelua, jonka avulla ihmisvirtojen liikehdintää voidaan mitata Porin kärkikehityskohteissa.

Kirjurinluoto

Kerättävä tieto koostuu kolmesta elementistä: ihmisvirran määrä eli volyymi eri ajan hetkinä, ihmisvirtojen keskimääräinen viipymä kohteessa eli kuinka kauan ihmiset viettävät aikaa eri kohteiden läheisyydessä, sekä ihmisvirtojen liike eri ajan hetkinä sensoriverkoston alueella. Sensorit keräävät anonyymejä Bluetooth-signaaleja laitteista, esimerkiksi matkapuhelimista. Kaikki kerätty tieto on anonyymiä eikä saatua tietoa voida myöskään suoraan eikä välillisesti yhdistää toiseen tietoon, mikä mahdollistaisi käyttäjän tunnistamisen.

– Olemme tutkineet erilaisia vaihtoehtoja nimenomaan ihmisvirtojen mittaamiseen kaupungin alueella. Kuluneen vuoden aikana olemme pilotoineet Hypercell -sensoreita muutamassa paikassa ja nyt laajennamme toimintaa. Tätä kautta pystymme seuraamaan jatkossa kävijämääriä niin kävelykadun ja kauppatorin, Kirjurinluodon kuin Yyterin alueilla, kertoo ICT-yksikön päällikkö Ilkka Manninen.

Ihmisvirta- ja kävijädataa hyödyntämällä voidaan kehittää kaupungin toimintaa sekä tarjota tietoa alueilla toimiville yrittäjille. Niiden avulla voidaan mitata kaupungin eri matkailukohteiden ja tapahtumien vetovoimaa sekä kohdentaa palveluita sinne, missä niille on kysyntää. Dataa voidaan hyödyntää myös ympäristön kuormituksen tasapainottamisessa sekä liikennesuunnittelussa ja se tarjoaa erinomaisia rakennuspalikoita tulevaisuuden kaupunkisuunnittelulle.

– Olemme tehneet kehittämistyötä kaupunkiorganisaation ja eri yksiköiden tiedon tarpeisiin perustuen. Yhteistyön avulla löydettiin erityisesti ne kohteet, joita ensi vaiheessa halutaan seurata. Tähän mennessä saatu tieto on ollut erittäin käyttökelpoista ja edesauttaa tiedolla johtamista tulevaisuudessa, jatkaa Manninen.

Yyterissä kävijämääriä mitataan Hypercell –sensorien lisäksi laskuriporttien avulla, mutta kävelykadulla ja kauppatorilla sekä Kirjurinluodossa mittaamista tehdään nyt ensimmäistä kertaa Hypercell palvelun avulla.

– Saamme nyt ensimmäistä kertaa tietoa muun muassa Kirjurinluodon kävijämääristä ympärivuotisesti ja siitä, millaisilla volyymeilla eri kulkuväyliä Kirjurinluotoon saapumiseen käytetään. Alue on kaupunkilaisille tärkeä virkistäytymispaikka mutta myös vetovoimainen kohde matkailijoille ja tapahtumakävijöille. Tietoa hyödynnetään alueen kehittämistyössä, niin infran kuin palvelutarjonnan näkökulmasta, kertoo matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Tiina Lehtonen.

Jatkossa Hypercell- sensoreiden tuottamaa dataa pystytään yhdistämään muuhun Porin kaupungin keräämään kävijätietoon. Tulevaisuudessa myös teleoperaattorien tietoa on tarkoitus ottaa käyttöön tiedolla johtamisen työkaluksi. Hypercell –sensoreita ja niiden tuottamaa dataa ovat hyödyntäneet myös muun muassa Helsinki, Turku, Tampere ja Vantaa.


Kirjurinluoto