Cykling i Yyteri

Yyter är en utmärkt plats för cykling. Rundan Karhuluodo är en terrängcykelled i Yyteri. Det är också möjligt att cykla på rundan Munakari.

A family cycling on the beach

Cykling är tilllåtet i Yyteri:

  • Särskilt på mountainbikelederna Karhuluodon kierros (Björnholmens runda) och Munakarin kierros (Munakarirundan).
  • Du kan också cykla på Santojen lenkki, Huikee reitti, Keisarin kierros och Golfpolku. Du får inte avvika från rutterna.
  • Se kartan över cykelleder här.
  • Tillstånd att avvika från fredningsbestämmelserna (se kartan) har beviljats för cykling på Yyteri strand (surfstrandens parkeringsplats – Säikkä Munakari) nära vattnet. Det finns fem olika anslutningar där du kan lämna vattenlinjen, men på landgångarna måste du gå med cykeln. Undantagstillståndet gäller även för området Keisarinpankki (cykelleden mellan Huikee och Meriravintola i övre delen av sanddynerna).
  • Du kan lämna och komma till strandområdet via fem anslutningar. Anslutningarna är Surfstrandens parkeringsplats, Yyteri Virkistyshotelli, huvudlandgången, området Yyteri Beach och Munakari.
  • Under sommaren leds cykeln även längs vattenkanten, där simmare och barn rör sig. En cyklist väjer alltid för andra som rör sig utomhus.
  • Kolla in de officiella mountainbikelederna i Yyteri:

Cykling är förbjudet:

  • På sanddynerna och någon annanstans på sanden.
  • Över strandrågen.
  • På landgångar och gångbroar som leder till stranden, på vilka du alltid ska leda cykeln.

Cykla smart i naturen

Tack vare den traditionella allemansrätten har vi en fantastisk möjlighet att röra oss i vår vackra natur. Det är tillåtet att cykla i naturen utanför gårdsplanen och i andra områden utom i sådana som kan skadas på grund av att man rör sig där.

Det öppna sanddynsområdet i Yyteri är det största och fortfarande aktiva enhetliga sanddynsområdet i södra Finland och är därför ett av de viktigaste skyddsområdena för utrotningshotade sanddynstyper i Finland. Området är en del av Natura 2000-nätverket och delvis också ett fredat naturskyddsområde, där allemansrätten är begränsad genom fredningsbestämmelser för att skydda den ömtåliga naturen. Djur samt häckande fåglar får inte störas.

Tidsbegränsat undantagstillstånd

NTM-centralen i Egentliga Finland har beviljat Björneborgs stad ett tidsbegränsat tvåårigt tillstånd för terrängcykling i Yyteri, på vissa villkor och med vissa begränsningar. Det tidsbegränsade tillståndet kan återkallas om man cyklar utanför de angivna rutterna i Yyteri.

Cykla ansvarsfullt så att även kommande generationer kan beundra de fantastiska sanddynerna i Yyteri.  Tack!