Kestävä ja vastuullinen matkailu Porissa

Ihmisiä kävelemässä rannalle

Matkailijalle

Vastuullinen matkailu huomioi matkailun nykyiset ja tulevat vaikutukset siten, että matkailijoiden, matkailuyritysten, matkailukohteiden, ympäristön ja paikallisväestön tarpeet on huomioitu nyt ja tulevaisuudessa.

Matkailijalle
Pyöriä Eetunaukiolla

Matkailuyrityksille

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, on kehityksen oltava kestävää. Haluamme, että Pori ja koko Satakunta on tulevaisuudessa tunnettu kestävänä matkailukohteena!