Hållbar och ansvarsfull turism i Björneborg

girl cycling on a path

För att turistnäringen ska kunna reagera på den föränderliga efterfrågan och fortsätta att växa, måste utvecklingen vara hållbar. Vi vill att Björneborg och hela Satakunta i framtiden ska bli kända som ett hållbart turistmål!

Turismens roll i den globala ekonomin ökar. Klimatförändringen påverkar turistströmmarnas framtida inriktningar. För att begränsa klimatförändringen krävs aktiv planering och ledning av turismen. Turisterna blir också mer medvetna. Konsumenter och researrangörer, både i hemlandet och internationellt, fäster redan större vikt vid att tjänster är ansvarsfulla när de fattar beslut om resor. Därmed är det dags att agera: turistföretagare i Satakunta, gör oss sällskap för att främja hållbar turism!

Visit Pori och ansvarstagande

Visit Pori har som syfte att anpassa sin verksamhet till att främja allt mer ansvarsfull turism och enligt Visit Finlands utvecklingsprogram Sustainable Travel Finland. Under hösten 2020 inledde Visit Pori av sin verksamhet i enlighet med STF och information om ansvarsarbetet ges kontinuerligt allteftersom arbetet fortskrider.

Deltagande i utvecklingsprogrammet är en naturlig fortsättning på det tidigare ansvarsarbetet i Björneborgs främsta turistmål Ytterö. Under sommaren 2019 beviljades Yyteri Green Key-certifikatet och nu genomförs för Yyteri ett pilotprojekt som gäller Blue Flag-certifikatet som det första turistmålet i Finland.

Inom STF-programmet samarbetar Visit Pori regionalt bland annat med Visit Rauma, Geopark och SAMK samt med ett stort antal turistföretag och evenemangsarrangörer i regionen.

Det är fortfarande möjligt för turistföretagen att gå med i programmet.  Konsumenter och researrangörer, både i hemlandet och internationellt, fäster redan större vikt vid att tjänster är ansvarsfulla när de fattar beslut. Var alltså en del av hållbar turism i Björneborg!

Yyteri i Björneborg är den första stranddestinationen i Finland som tilldelats certifikatet Blue Flag. Blue Flag är en av världens mest erkända miljöcertifieringar för operatörer av stränder, småbåtshamnar och ansvarsfull båtturism.
Blue flag logo

Yyteri var det första turistmålet i Finland som fick ett Green Key-certifikat under 2019.

Vad erbjuder programmet Sustainable Travel Finland?

Tanken med hållbarhetsmärket Sustainable Travel Finland är att förse företag och destinationer med en konkret verktygslåda för hållbar turism som gör det lättare att införa hållbara åtgärder och val i en regions eller ett företags vardag. Att inleda utvecklingsarbete enligt Sustainable Travel Finland eller att ansöka om märket kostar inte företagen några pengar, även om åtgärderna kan medföra kostnader och arbetet utan tvekan kräver tid och personalresurser.

När utvecklingsarbetet är färdigt, dvs. de kriterier som fastställts i programmet har uppnåtts inklusive certifikatet för hållbar turism, får företaget märket Sustainable Travel Finland. Det är inte fråga om en ny certifiering, utan ett så kallat paraplymärke som slår samman befintliga certifikat som främjar hållbar turism. Märket är en helhet som sammanför olika märken samt stöder deras utveckling och marknadsföring.

Programmet lämpar sig för alla turistföretag och turistområden i Finland (regionala organisationer, destinationer). Man kan och det lönar sig att gå med i programmet, även om åtgärder för hållbar utveckling ännu inte skulle ha inletts, eftersom programmet tillhandahåller nödvändiga verktyg för att främja hållbar turism. Den som fyller i ansökan måste vara den person som samordnar företagets eller destinationens hållbara turism. Ansökan kan fyllas i på Visit Finlands webbplats.

Företag och regioner som tilldelats STF-märket kommer att ha tillgång till en modell för kontinuerlig utveckling, den senaste informationen om hållbar utveckling av turism samt marknadsföringsstöd och ytterligare synlighet i Visit Finlands kanaler.

Med hjälp av Sustainable Travel Finland-programmet och den utvecklingsväg som hör till den kan både företag och turistdestinationer systematiskt och långsiktigt utveckla hållbar turism, samla under samma märke alla företag i området som har fått Sustainable Travel Finland-märket och vidare öka medvetenheten om regionen som ett hållbart turistmål.

Det gemensamma målet är att

  • främja hållbar turism i Finland
  • kommunicera enklare och enhetligare om Finland som ett hållbart turistland
  • underlätta turisternas val när de fattar sina resebeslut och
  • inleda och öka samarbete i fråga om hållbar turism mellan kommunen och andra offentliga aktörer, regionala organisationer och företag.

Blev du intesserad av STF-programmet? Kontakta oss och kom med!

Maria Rasmussen
Expert inom turism,
Koordinering av Sustainable Travel Finland-programmet
+358 44 701 7920
maria.rasmussen@visitpori.fi