Havainnekuva Piletti-rakennuksesta, joka sijoittuu yleissuunnitelmassa Yyterin aukiolle.

Yyterin yleissuunnitelman tavoitteena houkutteleva ja toimiva, uusien mahdollisuuksien Yyteri

Yyterin yleissuunnitelman tavoitteena on parantaa alueen yleisilmettä, houkuttelevuutta, tunnistettavuutta, ja käytännön toimivuutta sekä luoda uusia mahdollisuuksia Yyterin käyttäjille ja uusia edellytyksiä liiketoiminnalle.

Havainnekuva Piletti-rakennuksesta, joka sijoittuu yleissuunnitelmassa Yyterin aukiolle.

– Tavoitteeseen on kiteytetty aika paljon sisältöä, tarkoituksena on nimenomaan tarttua laajemmassa mittakaavassa niihin solmukohtiin, joissa Yyteri on kirvoittanut palautetta: Yyterin pitää olla houkuttelevampi myös dyynialuetta ympäröiviltä osin. Yyterin tulee olla tunnistettava – jokaisen pitää tietää missä Yyteri on ja miksi tänne kannattaa tulla. Lisäksi yrittämisen tulee olla kannattavaa ja nykyistä helpommin toteutettavaa, mikä vuorostaan tarjoaa lisää mahdollisuuksia Yyterin kävijöille, kertoo Visit Porin toimitusjohtaja Anna Kyhä-Mantere.
 
Nomaji maisema-arkkitehdit Oy:n ja Muuan Oy:n laatimassa Yyterin aukion yleissuunnitelmassa esitetään kehittämistoimenpiteitä Yyterin aukiolle ja pysäköintialueelle, toimenpiteitä sisääntuloteiden kehittämiseksi sekä uudisrakentamista. Suunnittelualue sisältää Yyterin sisääntulotien Yyterinsantojentien ja sen päätteenä olevan aukion, pysäköintialueen, päädyynin rannan puoleisen asemakaavassa osoitetun rakentamisalueen sekä Hevospankintien.
 
Yyterin aukiosta ja Keisaripankin keskeisistä alueista halutaan yleisilmeeltään rauhallinen ja ympärillään olevaa maisemaa kunnioittava kokonaisuus. Kaikki suunnittelu on tehty maiseman ja luonnon ehdoilla ja huomioon on otettu tärkeät näkymät dyyneille.
 
Piletti, Prikka ja Praasu – rakennetun ympäristön yhtenäistäminen uudisrakennuksilla
 
Yleissuunnitelmassa tuodaan esiin alueen nykyisen rakennetun ympäristön hajanaisuus. Myös Yyterin aukion palveluiden suhde kokonaisuuteen nähdään yleissuunnitelmassa epäselvänä. Mahdollisuutena nostettiin esiin rakennetun ympäristön yhtenäistäminen. 
 
Suunnitelmassa nähdään kolmen rakennuksen kokonaisuus, jotka yhdessä muodostaisivat Yyterin aukion luupin. Ne tomisivat sisäänheittäjinä koko Yyterin alueelle ja kertoisivat kävijöille alueen tarinaa historiasta, reiteistä, linnustosta ja uniikista luonnosta. Nämä kolme rakennusta ovat Piletti, Prikka ja Praasu.
 


Havainnekuva Piletti-rakennuksesta, joka sijoittuu yleissuunnitelmassa Yyterin aukiolle.

Havainnekuva Piletti-rakennuksesta, joka sijoittuu yleissuunnitelmassa Yyterin aukiolle.
 
Yyterin aukiolle saavuttaessa ensimmäisenä nähtäisiin Piletti -rakennus. Se toimisi Yyterin yhteisenä infopisteenä, alueellisten toimijoiden showroomina ja esimerkiksi retkien lähtöpisteenä. Kaupallisemmat toiminnot kehittyvät rannan puolelle nykyisille paikoille. Dyynin takana oleva mahdollinen uusi rakennus Prikka toimisi tapahtumien ja ruokatarjonnan kokonaisuutena: näyttelyiden, pop-up ravintoloiden sekä festivaalien tilana. Kolmas rakennus Praasu nähdään yleissuunnitelmassa dyyniravintolana ja saunamaailmana, jossa paikallinen laadukas ruoka ja alueen upea luonto näkyisi osana sisustusta.
 


Havainnekuva Prikka- ja Praasu -rakennuksista Yyterin yleissuunnitelmassa.

Havainnekuva Prikka- ja Praasu -rakennuksista Yyterin yleissuunnitelmassa.
 
– Nyt tehty suunnitelma on esimerkki siitä, miltä Yyterin ydin voisi tulevaisuudessa näyttää. Suunnitelma on valmis kokonaisuus, joka on kuitenkin luotu siten, että sitä voidaan alkaa toteuttaa osissa, Kyhä-Mantere kertoo.
 
Kaupunginvaltuuston vuodelle 2020 hyväksymällä investointimäärärahalla aloitetaan työt yleissuunnitelman ulko- ja viheralueista.
 
– Punaisen tuvan korvaavan Piletti-rakennuksen hankesuunnittelu aloitetaan myös mahdollisimman pian, kertoo erityisasiantuntija Matti Lankiniemi.
 
Muilta osin yleissuunnitelmassa kuvatut rakennusmassat sijoittuvat kaupungin omistamille mutta vuokrasopimusten perusteella yksityisten tahojen hallitsemille maa-alueille.
 
 
Yyteri on Porin kaupungin matkailun kärkikohde, johon kaupunki on investoinut vuodesta 2018 lähtien. Porin kaupungin ja Visit Porin tehtävänä on kehittää Yyterin aluetta matkailukohteena ja kokonaisuutena. Tämä pitää sisällään alueen infran kokonaisuuden, strategisen kehittämisen sekä kohteen brändin ja markkinoinnin.


Havainnekuva Piletti-rakennuksesta, joka sijoittuu yleissuunnitelmassa Yyterin aukiolle.