Sipintien pysäköintialueen vihersuunnitelma

Yyterin saavutettavuus ja pysäköinti paranevat entisestään

Vuoden 2022 alkupuolella Yyteriin Kangastien ja Sipintien varteen rakennetaan uusi jalankulku- ja pyörätie. Samassa yhteydessä rakennetaan Sipintien viereen lisää pysäköintitilaa noin 110 henkilöautolle. Työt aloitetaan vielä tänä vuonna

Sipintien pysäköintialueen vihersuunnitelma

Yyterin saavutettavuutta parannetaan jatkuvasti ja pysäköintikapasiteetilla on alueella tarvetta.

– Kadun varsille pysäköintiä pyritään vähentämään uudella pysäköintialueella. Samalla parannetaan alueen toimivuutta ja turvallisuutta, kun pelastusreitit, joukkoliikenne ja kävelijät voidaan ohjata turvallisia reittejä pitkin, sanoo rakennuttajainsinööri Petteri Kuusisto.  

Uusi jalankulku- ja pyörätie täydentää olemassa olevaa virkistysreitistöä ja mahdollistaa myös muun muassa rullaluistelun ja -hiihdon.


Sipintien pysäköintialueen vihersuunnitelma