Ilmakuva koko Yyterin ranta-alueesta

Yyterin matkailun kasvua ohjaava ohjelma valmis

Yyterin kehittämisen askelmerkit seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi määrittävä kasvuohjelma on valmistunut.

Ilmakuva koko Yyterin ranta-alueesta

– Kun viime vuodet on keskitytty infran parannuksiin ja kävijäkokemuksen parantamiseen, oli aika katsoa eteenpäin ja laatia suuntaviivat tulevalle kehitykselle. Minkälaista kasvua tavoittelemme ja millä keinoin, Yyterin kehittämisestä vastaava Anna Kyhä-Mantere Porin kaupungilta kertoo.

Yyterin kehittämisen ja matkailukohteen kasvun mahdollistamisen tueksi luotu kasvuohjelma antaa suuntaviivat tuleville investoinneille ja tekemistä vähintään kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. 

– Yyteriä on kehitetty tähänkin asti kaupungin ja alueen toimijoiden yhteistyönä: yrittäjät ovat investoineet omiin kohteisiinsa ja kaupunki luonut investointeja mahdollistavaa infraa. Jatkossa toiveena on houkutella myös uusia investoijia alueelle, elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkku sanoo.

Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on lisätä Yyterin houkuttelevuutta, tunnistettavuutta, yleisilmettä ja käytännön toimivuutta kaikkina vuodenaikoina. Lisäksi tavoitteena on luoda uusia edellytyksiä liiketoiminnalle ja sitä kautta myös uusia mahdollisuuksia Yyterin käyttäjille. Kesäsesongin pidentäminen, syys- ja kevätsesonkien tunnistaminen ja hyödyntäminen luontomatkailussa sekä talvisesongin luominen ovat keskeisessä roolissa yrittäjyyden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kasvuohjelmassa on määritelty, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta kestävän kasvun tavoitteita voidaan Yyterissä saavuttaa.

– Osa-alueina kasvua tavoitellaan majoituskapasiteettia sekä palveluita ja aktiviteetteja kestävästi laajentamalla, alueen ulkoista saavutettavuutta sekä sisäisiä yhteyksiä parantamalla, sekä yhteistyötä, brändiä ja tunnettuutta kehittämällä. Maankäytön ja kaavoituksen rooli on tietysti keskeinen kasvun mahdollistaja. On kuitenkin erityisen tärkeää Yyterin kaltaiselle kohteelle, että on tarkoin määritelty luonnon ehdoilla, mitä tavoitellaan, etenkin kun kasvua on näköpiirissä jo nyt, Kyhä-Mantere sanoo.

Yyterin infran parannukset ja markkinoinnin vahvistaminen näkyvät neljän kehittämisvuoden jälkeen käytännössä Yyterin matkailukohteen vahvempana tunnettuutena sekä kävijämäärien kasvuna myös sesongin ulkopuolella. Lokakuun puoliväliin mennessä Yyterin kahden kävijälaskurin mukaan rannalla on käyty tänä vuonna lähes 252 000 kertaa. Sesongin huippuviikolla porteista kulki lähes 40 200 kävijää kun keskimäärin viikoittainen kävijämäärä oli noin 15 300. Neljä viidestä vieraili Yyterissä kesäsesonkina, mutta huomionarvoista on myös sesongin ulkopuolinen kasvu kävijöissä. Elokuussa rannalla käytiin 110% enemmän kuin vuotta aiemmin ja syyskuussakin kasvua oli lähes 40%. 

– Luvut ovat kokonaisuudessaan jonkin verran alakanttiin koska kävijöitä lasketaan tällä hetkellä vain suuren rantakokonaisuuden kahdelta pääsisäänkäynniltä. Vertailukelpoista dataa saamme kuitenkin, Kyhä-Mantere tarkentaa.
 

Porin kaupunki on laatinut Yyterin kasvuohjelmaa helmikuusta 2020 alkaen yhteistyössä Ramboll Oy:n kanssa. Ohjelman laatimisen vaiheissa on osallistettu eri sidosryhmiä, kuten Yyterin toimijoita ja asukkaita. Kasvuohjelma etenee päätöksentekoon elinvoima- ja ympäristölautakunnalle 28.10.2020.

Yyteri on kaupunginhallituksen määrittämä matkailun kärkikohde, jonka investointeihin ja markkinointiin satsataan kaupungin toimesta vuosittain noin 500 000 euroa.

 

Yyterin kasvuohjelma


Ilmakuva koko Yyterin ranta-alueesta