SuomiAreenan tunnelmaa yleisöstä päin

SuomiAreena on merkittävä yhteinen vastuullisuusteko

SuomiAreena menee kohti kestävää kehitystä tapahtumajärjestelyissä. Tavoitteena on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. SuomiAreenalle haetaan Ekokompassi-ympäristösertifikaattia ja tänä vuonna Poriin istutetaan SuomiAreena-metsä.

SuomiAreenan tunnelmaa yleisöstä päin

Ympäristövastuun saralla SuomiAreenan tavoitteena on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Tätä kohti pyritään esimerkiksi vähentämällä tapahtuman ympäristökuormitusta tehokkaalla kierrätys- ja jätesuunnittelulla yhteistyössä Veikko Lehti Oy:n kanssa. Tapahtumasta ei myöskään toteuteta enää paperista ohjelmalehtistä vaan koko ohjelma julkaistaan verkossa. PoriEnergia mahdollistaa omalta osaltaan sen, että SuomiAreena elää todella vihreässä kaupungissa ja SuomiAreenassa tullaankin käyttämään vihreää tapahtumasähköä.  

SuomiAreenaa halutaan edelleen kehittää, edistää ympäristövastuuta ja näyttää esimerkkiä. Ympäristövaikutuksia on kartoitettu ja festivaalille haetaan Suomen Luonnonsuojeluliiton myöntämää Ekokampassi-ympästistösertifikaattia.  

–  Kesän 2022 festivaalin aikana luvassa on kolmannen osapuolen toteuttama auditointi, jonka jälkeen sertifikaatin myöntäminen on mahdollista. Lisäksi SuomiAreenan omana ilmastotekona perustamme SuomiAreena-metsän Poriin. Olemme mukana 4H-järjestön Taimiteko-hankkeessa, joka työllistää suomalaisia nuoria sekä lisää Suomen metsien hiilensidontaa istuttamalla puita alueille, jotka eivät ole aktiivisen metsätalouden piirissä. Paikalliset nuoret istuttavat SuomiAreena-metsän Porin kaupunkialueelle kesäkuussa, kertoo SuomiAreenan tuottaja Jenni Åman Porin kaupungista. 

SUOMIAREENA-FESTIVAALI ON OSALLISTAVA 

Sosiaalinen vastuu on keskeisessä roolissa SuomiAreenassa: festivaali on osallistava, moniäänisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä, ja sen tavoitteena on, että jokainen suomalainen tuntee itsensä tervetulleeksi tapahtumaan. Festivaalin arvoja kunnioittaen, tapahtuma on kaikille osallistujille avoin ja maksuton. Moniäänisyyden varmistamiseksi pienemmille organisaatioille on oma stipendiohjelma, joka mahdollistaa osallistumisen tapahtumaviikon sisällön rakentamiseen, ja jokaisen suomalaisen osallistumisen mahdollistamiseksi, tapahtuman sisältöjä voi seurata myös maksutta mtv-palvelussa. 

Taloudellisen vastuun merkeissä festivaalin tavoite on olla vakaa tapahtuma, joka edistää Porin ja sen lähialueen hyvinvointia taaten edellytykset tapahtuman jatkuvuudelle. Tapahtuma toteutetaan hyödyntämällä paikallista osaamista ja liiketoimintaa sekä hyödyntämällä laadukkaat kumppaniverkostot. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi Satakunnan koulutuskuntayhtymän kanssa, jotta alueen opiskelijat opettajiensa johdolla saavat arvokasta työkokemusta päästessään toteuttamaan SuomiAreena-keskusteluiden striimauksia koko Suomen nähtäväksi. 

Vastuullisuusstrategiansa mukaisesti festivaali mahdollistaa merkityksellisiä kohtaamisia, edistää alueellista hyvinvointia ja kehittää hiilineutraalia tapahtumaa toimiessaan yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäjänä. Kestävän kehityksen edistäminen näkyy 11.–15.7. SuomiAreenassa yhtenä kantavana teemana – ohjelman sisällöissä ja tapahtumajärjestelyissä Porin kaupungissa. 

SuomiAreenan järjestävät yhteistyössä Porin kaupunki sekä MTV. Festivaali toteutetaan yhdessä reilun 200 järjestäjäorganisaation kanssa: keskustelua edellyttäviä ajankohtaisia teemoja ja tekoja esiin nostavat erilaiset yritykset, yhteisöt, yhteiskunnan toimijat ja kansalaiset. SuomiAreenan kehitykselle suuntaa näyttävät festivaalin arvot: avoimuus, moniääninen keskustelu, rentous, rohkeus ja tasa-arvo. 


SuomiAreenan tunnelmaa yleisöstä päin