Porin matkailutulo vuonna 2022 suurempi kuin koskaan 13 vuoden seuranta-ajanjaksolla

Matkailun aluetaloudellisen tulo- ja työllisyysvaikutustutkimuksen ennakkoluvuista vuoden 2022 osalta selviää, että Porin matkailutulo oli viime vuonna ennätyskorkea. Satakunnan välitön matkailutulo oli 253,9 miljoonaa euroa, josta Porin osuus on 154,2 miljoonaa euroa.

Porin seutukunnassa Porin osuus välittömästä matkailutulosta on 84 prosenttia. Vuosi 2020 oli koronan vuoksi matkailutulon osalta heikko, mutta jo toisena koronavuonna 2021 Porissa ylitettiin aiempien vuosien matkailutulo.

– Porin osalta ensimmäinen koronavuosi tuotti seuranta-ajanjakson alhaisimman matkailutulovuoden (106,3 milj. euroa), mutta toisena koronavuonna 2021 matkailutulo nousi jo ennätyslukemiin (136,1 milj. euroa) ja jatkoi viime vuonna nousuaan edelleen 154,2 miljoonaan euroon. Olemme arvioineet, että matkailutulon nousuun Porissa ovat vaikuttaneet useat osatekijät, kuten Yyterin vetovoimaisuus, luontomatkailun lisääntyminen, kotimaan matkailun ja lähimatkailun suosio sekä viipymän pidentyminen, kertoo Porin kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Tiina Lehtonen.

Yyteri palveluineen ja aktiviteetteineen on Porin matkailun kärkikohde, jota on kehitetty viime vuosina voimakkaasti. Koko alue luontomatkailukohteineen kasvatti suosiotaan korona-aikana.

– Pitkäjänteinen ja onnistunut markkinointi on vaikuttanut siihen, että matkailijat ovat suunnanneet Poriin ja Yyteriin. Visit Porin verkkosivustojen analytiikka osoittaa, että retkeily- ja luontoreitit sekä niihin liittyvät uutiset ovat olleet viime vuosina suosittuja. Pori on houkutteleva ja monipuolinen matkailukaupunki, sanoo Lehtonen.

Vuoden 2022 ennakkotiedot matkailutulossa perustuvat muun muassa yöpymisten kehitykseen, joka on ollut varsin hyvää. Matkailutulon kasvuun on vaikuttanut osaltaan myös hintatason yleinen nousu. Pääsääntöisesti matkailutulo koostui kotimaan matkailusta, mutta kansainväliset matkailijat tekevät parhaillaan paluuta Suomeen. Vuonna 2022 eniten ulkomaalaisia matkailijoita tuli Poriin Saksasta, Yhdysvalloista ja Ruotsista.

– Suomalaiset lähtivät matkailemaan kotimaassa ja lähimatkailu lisääntyi. Kansainvälisten matkailijoiden määrä on pikkuhiljaa kasvamassa vuoden 2019 tasolle. Yleinen arvio on, että kansainvälisten matkailijoiden osalta koronaa edeltävä taso saavutettaisiin Suomessa vuonna 2024. Olemme koronavuosien jälkeen kasvattaneet kansainvälisiä markkinointitoimenpiteitä yhteistyössä Visit Finlandin ja rannikkokaupunkien kanssa muun muassa Ruotsiin ja Saksaan, sanoo Porin kaupungin matkailun asiantuntija Maria Rasmussen.

Työvoimapula matkailualla näkyy myös Porissa

Porin matkailun välitön työllisyys henkilötyövuosissa oli viime vuonna 557. Korkeimmillaan luku on ollut 942 henkilötyövuotta vuonna 2013. Tämä jälkeen työllisyys on laskenut tasaisesti.

– Tiedetään, että työllisyys on laskenut matkailualalla koko Euroopan osalta, joka on tietysti erittäin valitettavaa. Digitaalisuus vaikuttaa tulokseen sekä pula osaavasta työvoimasta. Korona-aikana matkailualan osaajia kouluttautui paljon muille aloille. Tilanne on erittäin haastava muun muassa hotelli- ja ravintolapuolella, sanoo Rasmussen.

Matkailutulon ja -työllisyyden numeerinen laskentamalli (Almanum) on vuonna 2011 kehitetty tilasto- ja taloustiede -lähtöinen alueellisesti räätälöity ja alueen elinkeinorakenteen huomioiva tutkimus. Tulo- ja työllisyysvaikutusten tutkimuksen seuranta-ajanjakso sisältää vuodet 2009-2022. Työn ovat toteuttaneet tutkijat Ari Karppinen ja Saku Vähäsantanen. Tutkimuksen ovat tilanneet Lounaisrannikkoyhteistyön (LOURA) kaupungit Turku, Uusikaupunki, Rauma ja Pori. Vuoden 2022 luvut ovat vielä ennakkoarvioita.

Lue koko tutkimus täältä.