kävelykatu

Porin keskustaa aletaan kehittää yhdistyksen voimin

Keskustan kehittäminen entistä elinvoimaisemmaksi ja viihtyisämmäksi toimintaympäristöksi yrityksille, asukkaille ja matkailijoille on ollut tapetilla jo pidemmän aikaa. Kehittämistä aletaan tehdä nyt yhdistyspohjaisesti.

kävelykatu

– Kehittämistoimenpiteet tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin, yritysten, tori- ja markkinakauppiaiden, sekä muiden toimijoiden kanssa. Tämä mahdollistaa yritysten entistä laajemman mukaan tulon sekä toisaalta kaupungin vahvemman sitoutumisen ja resursoinnin keskusta-alueelle, toteaa konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku Porin kaupungilta.

Yhdistys ja kaupunki solmivat kumppanuussopimuksen, jonka avulla sovitaan aiempaa laajamittaisemmasta keskustan kehittämisestä ja elinvoiman kasvattamisesta. Yhdistys aktivoi toimijat sekä koordinoi yhteistyötä ja toteuttamista. Yhteistyössä luodaan toimintamalli ja -suunnitelma toiminnan tueksi.

– Parhaat tulokset saadaan laajan verkoston yhteistyönä, joten tavoitteena on saada huomattava osa kaupunkikeskustan yrityksistä yhdistyksen jäseniksi. Jäsenhankinta on jo nyt käynnissä ja yrittäjät ovatkin erittäin aktiivisesti osallistuneet uudistusta koskeviin tilaisuuksiin. Yritysten kanssa käytyjen keskustelun pohjalta kootaan parhaillaan ensi vuonna toteutettavien tapahtumien ja kampanjoiden vuosikelloa, kertoo toiminnanjohtaja Kirsi Sainio-Lehtimäki.

Tähän asti keskustassa on ollut useita eri toimijoita, jotka ovat vastanneet eri osa-alueista. Nyt yhdistys vastaa keskeisten alueiden operatiivisesta toiminnasta. Tämä parantaa tapahtumien ja jäsenyritysten välistä vuoropuhelua.

Porin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15. lokakuuta kumppanuussopimusluonnoksen ja samalla antoi toimeksiannon yhdistyksen perustamisesta. Yhdistys tulee samaan 83 000 euroa tukea kaupungilta vuonna 2019. Kaupunginhallitus päätti samalla irtisanoa Porin kaupungin ja Lalli Oy:n (Satakunnan Viikko) välisen kävelykatusopimuksen vuodelta 2015 päättymään 31.12.2018.


kävelykatu