Kirjurinluodon saunakilpailun voittajaehdotus kaupunginhallituksen käsittelyyn

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan maanantaina 26.2. arviointiryhmän esitystä Kirjurinluodon saunan laatu- ja konseptikilpailun voittajaksi.

Kaupungin tavoitteena on saada asukkaiden virkistyskäyttöä palveleva ja matkailijoita houkutteleva ympärivuotisesti avoinna oleva saunarakennus talviuintimahdollisuudella Kirjurinluodon uimarannan länsireunan rakennuspaikalle. Asiaan liittyen syksyllä 2023 toteutettiin Kirjurinluodon saunahankkeen laatu- ja konseptikilpailu.

Laatu- ja konseptikilpailun arviointiryhmä esittää nyt kaupunginhallitukselle, että ryhmän Hirvimäki, Kuronen, Laaksonen ja arkkitehtitoimisto NOAN Oy:n laatima kilpailuehdotus julistetaan kilpailun voittajaksi sekä neuvottelukumppaniksi maanvuokra- ja toteuttamissuunnitelmien neuvotteluihin.

– Kilpailuesitys on arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja erinomaisesti Kirjurinluodon maisemaan sopiva kokonaisuus, jonka materiaalivalinnat viittaavat onnistuneesti olemassa olevaan Kirjurinluodon kesäravintolaan. Toiminnot sijoittuvat luontevasti rakennuksen eri osiin, terasseille ja piha-alueelle ja rakennus vaikuttaa toimivalta kaikkina vuodenaikoina. Lisäksi liiketoimintasuunnitelma sisältää perusteelliset arviot liiketoimintamahdollisuuksista. Rakentamisen kustannukset ja rahoitussuunnitelma vaikuttavat lievästi optimistisilta, mutta toteuttamiskelpoisilta, kertoo arviointiryhmän puheenjohtaja Mikko Nurminen.

Voittajan julistamisen lisäksi arviointiryhmä esittää, että kaupunginhallitus valtuuttaa toimivaltaiset tahot sopimusten ja kaupungin osaksi jäävien toteutusten neuvottelukumppaneiksi. Kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti talviuintia koskevat toteutusmahdollisuudet ja kustannukset selvitetään ja esitetään kaupunginhallitukselle ennen maanvuokra- ja toteutussopimusten valmistelun käynnistämistä.

– Talviuinnin toteuttamisen ja kustannusten selvityksen jälkeen kaupunki ja kilpailun voittaja käynnistävät valmistelut toteutuksista ja maanvuokrasta. Valmistelun perusteella kilpailun voittajan kanssa laaditaan tarvittavat sopimukset, joissa uusi toimija sitoutuisi suunnittelemaan, hakemaan tarvittavat luvat ja toteuttamaan rakennuksen. Kaupunki sitoutuisi osallistumaan toteutuksiin talviuinnin turvallisen järjestämisen osalta, jatkaa Nurminen.

Kirjurinluodon saunakilpailun tausta ja vaiheet

Porin kaupungin talousarvion 2023 yhtenä toimialarajat ylittävänä elinvoimatavoitteena oli edistää saunahankkeen toteutumista Kirjurinluotoon.

Kirjurinluodon saunan laatu- ja konseptikilpailun tason ja hankkeen edellytysten hahmottamiseksi järjestettiin avoin markkinavuoropuhelu 30.8.2023. Markkinavuoropuheluun perustuen kaupunki järjesti 29.9.–1.12.2023 kilpailun Kirjurinluodon uimarannan länsireunan rakennuspaikalle, jossa kaupungin tavoitteena oli saada asukkaiden virkistyskäyttöä palveleva ja matkailijoita houkutteleva ympärivuotisesti avoinna oleva saunarakennus talviuintimahdollisuudella sekä muilla mahdollisilla oheistoiminnoilla. Kilpailun tarkoituksena oli löytää teknis-taloudellisesti toteutuskelpoinen ja toimiva liiketoimintakonsepti ja sitä palveleva laadullisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen saunarakennus. Kilpailua varten laadittiin verkkosivusto osoitteeseen www.pori.fi/kirjurinsauna, jossa esiteltiin kilpailun tavoite ja tarkoitus sekä jaettiin kilpailuaineisto.

Kilpailuun jätettiin yksi ehdotus, jonka arviointiryhmä totesi kokouksessaan 5.12.2023 hyväksyttäväksi ja vastaavan riittävästi kilpailuohjelmassa asetettuja vaatimuksia. Ennen kaupunginhallituksen käsittelyyn lähettämistä arviointiryhmä teetti omat lisäselvitykset rakentamisen kustannuksista sekä esitettyjen liiketoimintojen kannattavuudesta ja rahoituksen järjestämisestä. Arviointiryhmä selvitti lisäksi muun muassa talviuintipaikan toteuttamisvaihtoehtoja ja kustannuksia. Lisäselvitysten ja neuvottelujen perusteella arviointiryhmä totesi kokouksessaan 16.1.2024 kilpailuehdotuksen olevan toteutuskelpoinen ja päätti esittää kaupunginhallitukselle ehdotuksen valitsemista kilpailun voittajaksi. Kilpailuehdotus esiteltiin kaupunginhallitukselle ennen päätöksentekoa suunnittelukokouksessa 26.1.2024.