Porin tunnelmia

Kävijätutkimus: Porin superkesä ylitti odotukset

Porin superkesä on täyttänyt ja monilta osin jopa ylittänyt täällä käyneiden ulkopaikkakuntalaisten odotukset. Varsinkin Yyteri on saanut osakseen ihastusta ja kävijöiltä erinomaisen suositteluindeksin.

Porin tunnelmia

Valtaosalla (92 %) kokemus Porin superkesästä vastasi mielikuvia hyvin tai ylitti odotukset sekä mielikuvat reippaasti. Kävijätutkimukseen vastanneet kommentoivat kokemuksiaan muun muassa seuraavasti; ”Maksuton liikenne oli hyvä ja meininki iloista”, ”SuomiAreena ja Jazzit samaan aikaan on kiva”, ”Ihmiset mukavia, hyvät järjestelyt” ja ”Iso kaupunki ja paljon toimintaa”.  

– Halusimme tekemisemme tueksi tietoa siitä, miksi tänne tullaan, mistä tullaan ja minkälaisena Pori, Porin tapahtumat ja Yyteri koetaan. Meille tärkeää tietoa on lisäksi se, suosittelisiko kohdetta kaverille ja tulisiko uudestaan, Visit Porin toimitusjohtaja Anna Kyhä-Mantere toteaa.

Selkeästi suurin osa vastaajista tuli tänne Pori Jazzin (48,5 %) ja Asuntomessujen (31,5 %) vuoksi. Näistä kävijöistä suurin osa mainitsi syyksi myös SuomiAreenan ja Yyterin. Yyterissä haastatellut eroavat selkeästi muualla Porissa haastatelluista, sillä he tulivat tänne uimarannan takia ja aikovat osallistua pääasiassa Asuntomessuille.

Yyterille arvosanaksi erinomainen

Kävijätutkimukseen vastanneista suurin osa (91,3 %) oli aiemmin käynyt Porissa, mutta Yyterissä kävijöistä runsas neljännes on siellä ensimmäistä kertaa.

– Yyteriä on markkinoitu Porin ulkopuolella vahvasti, ja syystä tai toisesta olemme saaneet paljon uusia kävijöitä, joille Yyteri ei entuudestaan ollut tuttu. Toki ilmatkin olivat Yyterin kannalta suotuisat, Kyhä-Mantere sanoo.

NPS-suositteluindeksillä mitataan sitä kuinka todennäköisesti kohdetta suosittelisi kaverille tai kuinka todennäköisesti vierailisi uudelleen. Arvo voi vaihdella välillä -100 ja 100. Tulos on hyvä, jos se on enemmän kuin 0.

– Yyterin osalta tulos oli aivan omaa luokkaansa, Kyhä-Mantere sanoo.

– Koko tutkimuksen NPS oli 40. Yyterin indeksi on 69 ja muun Porin 33, joten saimme hyvän tuloksen, toteaa elinvoimayksikön päällikkö Jouko Hautamäki.

Asteikolla 0-10 Yyterille miltei puolet (43,7 %) antoi 10 pistettä. Pienin annettu arvo oli viisi, jonka antoi vain kolme kävijää.

– Suurin osa suosittelisi Yyteriä muillekin. Yyterin suositteluindeksi on erinomaisella tasolla eikä alhaisimpia suositteluarvosanoja esiinny lainkaan. Tärkein syy Yyterin kävijöille on ollut uimaranta ja se on koettu hyväksi ja suosittelun arvoiseksi, toteaa Kyhä-Mantere.

Yyteri vastasi kävijöiden odotuksia ja yli viidenneksen kokemus ylitti mielikuvat ja odotukset reippaasti. Kukaan vastaajista ei kokenut, että Yyteri ei olisi vastannut lainkaan heidän odotuksiaan. Yyteri koetaan ainutlaatuiseksi paikaksi, jossa on upea ranta puhtaine vesineen.

– Viimeksi olen käynyt lapsena ja silloin oli erilainen mielikuva. Nyt on aivan kuin ulkomailla, tuntuu ylellisemmältä, yksi kävijätutkimukseen vastanneista kommentoi.

 

Poriin halutaan palata uudelleen

Kävijöistä yli puolet (65,2 %) on käynyt Porissa aiemminkin ja Yyterissä vajaa puolet (43,7 %). Mitattuna asteikolla 0-10, keskiarvolta jopa 8,6 vierailisi täällä uudelleen. Vastaajista 16 prosenttia voisi myös harkita Porissa asumista melko todennäköisesti ja erittäin todennäköisesti 5 prosenttia.

– Tämä on kova luku, koska muuttaminen toiselle paikkakunnalle on monelle iso asia, Kyhä-Mantere
sanoo.

Tapahtumilla ja Yyterillä on tärkeä merkitys Porin imagon kannalta, sillä tapahtumiin osallistujat näkevät Porin kauniina ja vilkkaana kesäkaupunkina. Tänä vuonna kävijämäärää lisäsivät Asuntomessut.  Suuri yhtäaikainen kävijämäärä ei näytä suuremmin haitanneen tapahtumiin osallistuneita.

– Tutkimuksen tulokset ovat positiivisia myös elinkeinoelämän kannalta: yritysten menestymisen takana on osaavan työvoiman saatavuus ja pysyvyys. Kun alue koetaan houkuttelevaksi, on yritysten helpompi rakentaa tulevaisuuttaan, jatkaa Hautamäki.

Kävijätutkimuksen taustatietoa

Kävijätutkimus toteutettiin kolmen viikon jaksona viikoilla 28, 29 ja 30. Tutkimuksessa haastateltiin 1000 henkilöä, joista 200 haastateltiin Yyterissä ja 800 tapahtumissa.

Tutkimukseen haastateltiin pelkästään ulkopaikkakuntalaisia. Suurin osa vastaajista (27 %) oli Uudeltamaalta. Yyterissä käytiin eniten Pirkanmaalta (25%). Mukaan saatiin myös 29 ulkomaalaisen vastaukset 13 eri maasta. Vastaajista yli puolella (62,5 %) ei ollut mitään kytköksiä Poriin.

 


Porin tunnelmia