Jokikeskuksen toinen vaihe etenee hyvää vauhtia – täysin uudistunut Eteläranta valmistuu keväällä 2024

Jokikeskus-hankkeen toisen vaiheen rakennustyöt ovat edenneet syksyn kuluessa suunnitelmien mukaisesti ja muun muassa uhanalaisten törmäpääskyjen uudet pesälaatikot on asennettu marraskuussa paikoilleen. Etelärannan viimeistelytyöt jatkuvat vielä tulevana keväänä, jonka jälkeen alue aukeaa kaikkien kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön. Myös Traficomin myöntämän reilun kahden miljoonan euron valtionavustuksen uudelleenbudjetointi ensi vuodelle on varmistunut. Jokikeskus-hankkeen määrärahasiirtoa käsitellään teknisen lautakunnan ensi viikon kokouksessa.

Jokikeskuksen toisen vaiheen työt Etelärannassa ovat edenneet viime kuukausina ripeää vauhtia. Muun muassa alueen pohjatyöt on saatu pitkälti tehtyä, kaikki tukimuurit ovat valmistuneet, vanhan suojellun nosturin uudet perustukset on valettu ja syyskasveja on istutettu.

Tällä hetkellä työmaan isoin keskeneräinen kokonaisuus ovat käsityönä tehtävät pintakiveystyöt, jotka pyritään saattamaan loppuun vielä tämän vuoden puolella. Töiden valmistuminen riippuu paljolti siitä, miten keliolosuhteet tulevina viikkoina kehittyvät, sillä kovalla pakkasella kiveystöitä ei voida tehdä. Tarvittaessa kiveysten tekemistä jatketaan vielä alkukeväällä.

Muilta osin työt jatkuvat ensi keväänä säiden salliessa muun muassa penkkien asennustöillä ja myös suojeltu nosturi tuodaan takaisin paikoilleen. Lisäksi tehdään pyörätien päällystystöitä ja kevätistutuksia.

Etelärannan uusien venelaitureiden hankinnan tarjouskilpailu on parhaillaan käynnissä. Hanke käsittää laitureiden uusimisen suunnittelu- ja rakennustyöt, ja uudet laiturit toimitetaan paikoilleen tulevana keväänä.

– Kaikki hankkeen toisen vaiheen työt pyritään saamaan valmiiksi viimeistään toukokuun 2024 alkupuolella ja kyllä tässä vaiheessa voidaan jo luvata, että ensi kesänä meillä on käytössä täysin uudistettu ja upea Eteläranta kaikkine toiminnallisuuksineen, kertoo hankkeen projektipäällikkönä toimiva Sanna Välimäki Porin kaupungilta.

Uhanalaisten törmäpääskyjen uudet tekopesät asennettu paikoilleen

Jokikeskus-hankkeen toisen vaiheen työmaalta löydettiin viime kesänä erittäin uhanalaisen törmäpääskyn pesäkoloja. Ensimmäiset pesintähavainnot tehtiin kesäkuun alussa, ja törmäpääskyjen pesinnän etenemistä seurattiin tiiviisti läpi kesän. Kaiken kaikkiaan työmaa-alueella onnistui yhdeksän pesintää, ja pesistä lähti heinäkuun lopulla lentoon arviolta 32–36 poikasta.

Jokikeskuksen rakennustyöt keskeytyivät pesintöjen myötä osittain noin kahdeksi kuukaudeksi. Kaupunki haki Varsinais-Suomen ELY-keskukselta poikkeuslupaa törmäpääskyjen pesien poistamiseksi pesinnän päätyttyä ja lupa myönnettiin kesäkuun lopulla. Lisäksi heinäkuun lopulla saatiin lupa yhden pesintävaiheessa olleen pesän poistamiseksi.

Vanhojen pesäpaikkojen kohdalle rakennettuun tukimuuriin putkitettiin kesällä 20 uutta pesäkäytävää, joiden taakse jäi tilaa oikean kokoisille pesälaatikoille. Törmäpääskyjen uudet tekopesät asennettiin paikoilleen lähelle Kokemäenjoen vesirajaa marraskuun puolivälissä. Tekopesien myötä törmäpääskyjen pesintä mahdollistetaan Jokikeskuksen alueella myös tulevina kesinä.

Traficomin yli 2,3 miljoonan euron valtionavustukselle uudelleenbudjetointi ensi vuodelle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi alkuvuonna 2022 Jokikeskus-hankkeen toiselle vaiheelle mittavan 2 329 000 euron valtionavustuksen osana Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta. Yhtenä valtionavustuspäätöksen myöntämisen ehtona oli, että kaikki työt valmistuvat ja loppuraportti toimitetaan Traficomiin lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Alkuperäisen aikataulun mukaisesti Jokikeskuksen toisen vaiheen rakennusurakan piti valmistua syyskuun 2023 puoliväliin mennessä, mutta muun muassa törmäpääskyjen pesinnän vuoksi tavoitteeseen ei päästy. Hankkeen viivästymisen myötä valtionavun maksamisen ehdot eivät täyttyneet, ja Traficom haki valtionavustukselle uudelleenbudjetointia vuodelle 2024. Eduskunta hyväksyi vuoden 2023 toisen lisätalousarvion keskiviikkona 15. marraskuuta, ja kävelyn ja pyöräliikenteen määrärahan uudelleenbudjetointiesitys vuodelle 2024 hyväksyttiin Traficomin esityksen mukaisesti. Jokikeskus-hankkeelle myönnetty valtionapu tulee näin ollen maksatukseen vuonna 2024 hankkeen valmistuessa.

– Meillä on ollut Traficomin kanssa hyvää vuoropuhelua ja väliaikatietojen jakamista heti siitä lähtien, kun kävi ilmi, että työmaa saattaisi viivästyä. Päätöstä uudelleenbudjetoinnista on odotettu jännittynein mielin pitkin syksyä ja nyt varmistunut avustuksen siirto ensi vuodelle on todella hieno uutinen koko hankkeelle, iloitsee Välimäki.

Jokikeskus-hankkeen määrärahasiirto teknisen lautakunnan käsittelyyn

Jokikeskus-hankkeen toisen vaiheen rakentamisen aikana on ilmennyt useita muutos- ja lisätöitä, ja myös työmaan viivästyminen on aiheuttanut lisäkustannuksia. Yksikköhintaurakkana toteutetussa urakassa yksiköiden määrä on jossain määrin poikennut tarjouspyyntövaiheen arvioista ja lisäksi osa vuodelle 2022 arvioiduista kustannuksista on toteutunut vuoden 2023 puolella.

Kaikkiaan Jokikeskus-hankkeen lisärahoitustarve vuodelle 2023 on noin kaksi miljoonaa euroa. Rahoitus saadaan katettua teknisen toimialan infrayksikön sisäisillä määrärahasiirroilla, eikä budjetin ylityspyynnölle tule olemaan tarvetta. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 28. marraskuuta.

Etelärannan työnaikaiset liikennejärjestelyt jatkuvat toistaiseksi – muutoksista viestitään erikseen

Kevyen liikenteen turvallisen kulkemisen varmistamiseksi rakennustöiden aikaiset liikennejärjestelyt jatkuvat Etelärannassa toistaiseksi nykyisellään. Myös Porin taidemuseon peruskorjaus vaikuttaa tällä hetkellä jokirannan liikenteeseen. Ajantasainen karttakuva Etelärannan voimassa olevista liikennejärjestelyistä löytyy oheisesta linkistä. Erityisesti pyöräilijöiden toivotaan edelleen kiinnittävän huomiota alueen poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin.

Alueen liikenne palautuu ennalleen keväällä 2024, kun Etelärannan uusi pyörätie valmistuu ja jalankulkijat ja pyöräilijät voidaan ohjata turvallisesti kunnostetulle väylälle. Pyörätien valmistumisen myötä päästään sekä Etelärannan ajorata että kevyen liikenteen väylä avaamaan molempiin suuntiin. Liikennejärjestelyiden muutoksista tullaan viestimään erikseen keväällä aikataulujen tarkentuessa.