puiden sahaamista

Elämää kotirintamalla toisen maailmansodan aikana

Satakunnan Museon monivuotinen tutkimustyö huipentuu kahden toisen maailmansodan tapahtumia Porissa ja Satakunnassa esittelevän näyttelyn avautumiseen Satakunnan Museossa ja Rosenlew-museossa.

puiden sahaamista

Satakunnan Museon Sota Porissa -näyttely kuvaa kotirintaman elämää sotavuosina. Poikkeusolojen ja pulan ohella kaupunkilaisten elämän täyttivät talkoo- ja työvelvollisuudet. Talvisodan aikana Poria ja sen lähiseutuja pommitettiin, mutta jatkosodassa siltä vältyttiin, koska kaupungissa toimi Saksan ilmavoimien huoltokenttä. Kenttää hallinnoivat saksalaiset asuivat ja elivät tavallisten porilaisten rinnalla useita vuosia, ja lopulta räjäyttivät lentokentän lähtiessään Porista sodan lopussa. Myöhemmin Suomen ja Saksan yhteistyö sodan aikana on koettu kiusallisena asiana, saksalaisten läsnäolo Porissa on unohdettu ja läheisistäkin suhteista kertovat muistot piilotettu.

Sota Porissa -näyttelyn kertojina toimivat kaksi todellisiin henkilöihin pohjautuvaa hahmoa, teini-ikäinen Irja Ahesmaa ja väestönsuojelupäällikkö Kurt Karlsson, jotka sodan silminnäkijöinä kokevat sota-ajan vaikutukset omasta näkökulmastaan.

Rosenlew-museon Sodassa ja työssä -näyttelyssä käsitellään toisen maailmansodan vaikutuksia Satakunnan alueen teollisuuteen ja työhön. Vaikka sodissa tehtaat ja satamat ovat todennäköisiä pommituskohteita, Suomen länsirannikko katsottiin suhteellisen turvalliseksi sijainniksi teollisuudelle. Siksi Satakuntaan siirrettiin joitakin maanpuolustukselle tärkeitä tuotantolaitoksia, kuten Outokummun metallitehdas ja kuparisulatto Poriin ja Harjavaltaan sekä Oy Sytytin Helsingistä Raumalle.

Yleinen työvelvollisuuslaki määräsi kaikki 15 – 65 -vuotiaat ei-asevelvolliset tekemään työtä. Kun miehet joutuivat sotaan, naisia ja nuoria palkattiin tehdastöihin heidän tilalleen. Lisäksi erilaiset talkoot kuten puupulan voittamiseksi järjestetyt mottitalkoot velvoittivat lähes kaikkia, myös tehtaiden työväkeä.  

Sodassa ja työssä -näyttelyssä ääneen pääsee Porin konepajalla työtä tekevä nainen, joka ei arkensa keskellä juurikaan huolehdi sodasta, vaan enemmänkin päivittäisestä pärjäämisestään ammusvaraston työmaalla.  

Näyttelyiden lisäksi järjestetään opastuksia, luentosarja ja muuta ohjelmaa:

 

Sota Porissa 8.4.2022-26.2.2023, Satakunnan Museo, Hallituskatu 11, Pori
Sodassa ja työssä 8.4.2022-7.5.2023, Rosenlew-museo, Kuninkaanlahdenkatu 14, Pori


puiden sahaamista