Porin kansallinen kaupunkipuisto täyttää 22 vuotta

Porin kansallinen kaupunkipuisto perustettiin 22 vuotta sitten. Syntymäpäivä, toukokuun kuudes, osuu luonnon heräämisen ja lintujen kevätmuuton aikaan. Kansallinen kaupunkipuisto koostuu vesistöjen, viheralueiden ja erilaisten luontotyyppien yhtenäisestä verkostosta, jossa viihtyvät ihmisten lisäksi monenlaiset eläin- ja kasvilajit. Kaupunkipuistoon kuuluvalla Luotojen alueella on helppo seurata muuttolintujen paluuta. Kevään merkkejä ja luonnonilmiöitä voi kokea lukuisilla virkistysreiteillä vaikka Isomäen alueella tai Kokemäenjoen rannoilla.

Kaupunkipuisto tarjoaa kaupunkilaisille ja matkailijoille vehreät ja hoidetut puitteet muun muassa kulttuurille, tapahtumille, liikunnalle ja virkistykselle. Luonnolle ja lajistolle kaupunkipuistolla on merkitystä myös kaupungin keskustan tuntumassa. Puhutaan kaupunkiluonnon hyvinvointivaikutuksista ihmisille, ilmastonmuutoksen hellejaksoihin sopeutumisesta, lajikadosta ja muista suurista tulevaisuuden kysymyksistä. Kestävä kaupunkiympäristö on sekä elinehto että vetovoimatekijä.

Porin kansallisen kaupunkipuiston tärkein tehtävä on ylläpitää ja luoda kansallisesti arvokasta kaupunkiympäristöä, jossa kaupunkiluonto ja ihmisten toiminta voidaan sovittaa yhteen kestävällä tavalla. Aluetta kehitetään muun muassa erilaisia ja erikokoisia tapahtumia varten, mutta myös viihtyisäksi ympäristöksi kaupunkilaisille ja matkailijoille.

– Lähiluonnon merkitys kuntien elinvoiman ja vetovoiman kannalta ymmärretään aiempaa paremmin. Kansalliset kaupunkipuistot vastaavat osaltaan tähän – arjen ympäristöjen vaalimisella, luonnon- ja rakennetun ympäristön yhteensovittamisella sekä elämyksien tarjoamisella, toteaa Porin kansallisen kaupunkipuiston vastaava asiantuntija Vuokko Kemppi-Vienola.

Ympäristöministeriön 6.5.2002 vahvistama Porin kansallinen kaupunkipuisto on järjestyksessään toinen kaupunkipuisto Suomessa. Pori osallistuu aktiivisesti myös kansallisten kaupunkipuistojen verkoston kehitystyöhön. Pori on sitoutunut kaupunkipuiston ekologisiin ja kulttuurisiin tavoitteisiin. Näitä ovat esimerkiksi kestävyyden, monimuotoisuuden, sijoittumisen ja laajuuden tavoitteet. Tämä sitoutuminen toistuu uudessa kaupunkistrategiassa 2030 ja meneillään olevassa kaupunkipuiston kehittämistyössä.

Kaupunkipuistot kertovat kansallista, kehittyvää tarinaa suomalaistenkaupunkien muodostumisesta, kulttuurista ja lähiluonnosta sekä kansallisista ja kansainvälisistä tapahtumista ja ilmiöistä. Porin kansallinen kaupunkipuisto tarjoaa vuodenajoittain vaihtuvan näyttelyn jokisuiston ja teollisuuskaupungin arvokkaimmista ympäristöistä ja kaupungin identiteetistä.