Mitä sinä kaipaat Kirjurinluodon alueelle tulevaisuudessa?

Kirjurinluoto-Kalafornia alueelle laaditaan parhaillaan kehittämisohjelmaa, joka antaa raamit seuraavan 20 vuoden kehittämistoimenpiteille alueella. Nyt kysymme asukkailta millä tavoin Kirjurinluoto-Kalafornia-aluetta pitäisi kehittää.

Millaisia palveluita toivot tulevaisuudessa alueelle? Millaisia yleisilmettä parantavia toimenpiteitä toivot alueella tehtävän? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään alueen käyttäjiltä vastauksia.

– Haluamme ymmärtää Kirjurinluodon ja lähialueiden merkitystä ja käyttötapoja porilaisten arjessa. Sinä olet paras asiantuntija alueen käyttäjänä ja arvostamme sinun näkemyksiäsi, millaisin erilaisin ideoin, näkökulmin ja tavoittein meidän tulisi suunnitella yhteistä ja arvokasta ympäristöämme, sanoo Flowhouse Oy:n strategi Miikka Raulo.

Vastaamalla kyselyyn verkkosivuilla ja jättämällä yhteystiedot voi voittaa festarielämyksiä- tai tuotteita kesäiseen Kirjurinluotoon. Asukaskysely on avoinna 11.7. saakka. Kyselyyn voi vastata myös täysin anonyymisti.

– Kyselyyn vastaamalla pääset vaikuttamaan siihen, millaiseksi tulevaisuuden Kirjurinluoto ja sen lähialueet muodostuvat ja millaisia konkreettisia toimenpiteitä sinne tulevaisuudessa tehdään. Kivana bonuksena voi voittaa festarielämyksen Kirjurinluodon huikeisiin tapahtumiin, vinkkaa Porin kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Tiina Lehtonen.

Mikä Kirjurinluoto-Kalafornia kehittämisohjelma?

Kirjurinluoto-Kalafornia on yksi kaupunkikehityksen kärkikohteista Porissa. Nyt alueelle laaditaan pitkäkestoista kehittämisohjelmaa, joka tavoittelee koko alueen maankäytön tehostamista ja kehittämistä vapaa-ajan ja matkailun näkökulmasta. Kehittämisohjelman tavoitteena on lisäksi parantaa edelleen alueen yleisilmettä ja muuta toimivuutta.

Kehittämisohjelma kokoaa kiteytetysti muun muassa alueen tulevaisuuden vision ja palvelutarpeet muun muassa seuraavien kokonaisuuksien osalta:

  • ympärivuotisuuden kehittäminen
  • uimarannan alueen palvelut
  • maankäytön tehostamismahdollisuudet ja kaavoitustarpeet
  • loma-asutusmahdollisuudet
  • tapahtumallisuuden edistämisen tarpeet
  • tieyhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen eri liikennemuodoilla ja siltakokonaisuuden kehittäminen.

Työhön sisältyy alueen infran kehittämisen lisäksi strateginen kehittäminen, brändi ja markkinointi. Kirjurinluoto ja lähialueet kokonaisuutena ovat niin kaupunkilaisten kuin matkailijoidenkin näkökulmasta vetovoimaisia kohteita. Aluetta on kehitetty pitkään ja tulevaisuuden kehittämisen suunta ja visio halutaan koota nyt entistä selkeämmäksi kaikille alueen toimijoille. Kehittämisohjelman konsulttina toimii Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik kumppaneineen. Kehittämisohjelma valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.