Kirjurinluodon leiriytymisalueen yleissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden valmistelu etenee – Tynnyrikaaren rakennussuunnitelma teknisen lautakunnan käsittelyyn

Kirjurinluoto Arenan vieressä sijaitsevan leiriytymisalueen infran kehittämistoimenpiteiden valmistelu on parhaillaan käynnissä. Leiriytymisalueen läpi kulkevan Tynnyrikaareksi nimetyn kulkuväylän rakennussuunnitelma on valmistunut, ja osa kulkuväylästä on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana. Tekninen lautakunta käsittelee Tynnyrikaaren rakennussuunnitelman hyväksymistä kokouksessaan tiistaina 12. joulukuuta.

Tynnyrikaari-niminen kulkuväylä toimii tulevan leiriytymisalueen runkona ja pääraittina, jonka varrelle matkailuajoneuvot sijoittuvat. Vaiheittain toteutettavan nurmikiveyspintaisen kulkuväylän kokonaispituus on noin 420 metriä. Tynnyrikaaren kokonaiskustannusarvio on noin 387 000 euroa ja vuonna 2024 toteutettavan osuuden kustannusarvio on noin 111 000 euroa.

Tynnyrikaaren rakennussuunnitelma perustuu Porin kaupungin ja Sitowise Oy:n yhteistyössä valmistelemaan ja teknisen lautakunnan toukokuussa 2023 hyväksymään Kirjurinluodon leiriytymisalueen yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelma luo suuntaviivat alueen kaavoitukselle, infran investoinneille sekä tulevien vuosien kehittämistoimenpiteille. Suunnitelmassa on huomioitu myös alueen nykyiset kaupunkipuistoon, luontoon ja kulttuurimaisemaan liittyvät arvot sekä kehittämistarpeet.

Kirjurinluodon leiriytymisalueen yleissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan vaiheittain siten, että leiriytymisalueen pääalue asetetaan etusijalle. Priorisoitaviin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa alueen nurmetus ja maisemointi, sähkö ja valaistus, raitit ja parkkialueet, poistumisliittymä sekä vesihuolto. Tynnyrikaaren rakennussuunnitelman valmistumisen ohella myös alueen valaistussuunnitelma valmistuu loppuvuoden 2023 aikana.

Kirjurinluodossa on tällä hetkellä käynnissä useita kehittämishankkeita. Olemassa olevaa uimaranta- ja virkistystoimintojen palvelutarjontaa parannetaan edistämällä alueelle yleisen saunapalvelun järjestämistä yhteistyössä yksityisen toimijan kanssa. Myös leikkipuistotoiminnan päivittämistä ja uusimista jatketaan edelleen. Lisäksi Kalafornian ja Kirjurinluodon alueen liikenteellistä saavutettavuutta valtatie 8:n osalta pyritään parantamaan.