Luvat ja ilmoitukset

Yleisten alueiden maankäyttölupa
Parkkipaikkavaraukset
Elintarvikkeiden tilapäinen myynti, tarjoilu ja valmistaminen
Musiikki
Mainostilat

Yleisötapahtumat

Tapahtumien järjestämiseen liittyy monia lupia ja ilmoituksia. Se, mitä lupia tapahtuman onnistumiseksi tarvitaan, riippuu tapahtuman koosta ja luonteesta – pienemmille tapahtumille riittää usein maanomistajan lupa ja poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta; suurten tapahtumien kohdalla tulee näiden lisäksi huomioida muut mahdollisesti tarvittavat luvat, esim. elintarvikkeiden myynti, tilapäiset liikennejärjestelyt, meluhaitat jne.

Lupa-asioiden hoitaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ja tässä kannattaakin tehdä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa alusta asti. Viranomaisilta saat apua lupaviidakossa ja neuvoja ongelmatilanteissa.
Voit myös ottaa yhteyttä Visit Porin tapahtumapäällikkö Eija Joensuuhun, tel: 044 701 7911 tai eija.joensuu@visitpori.fi.

Tapahtumanjärjestäjän tulee itse huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua. Tälle sivulle on koottu tietoa yleisimmin tarvittavista luvista ja muista asioista, jotka tapahtumanjärjestäjän tulee huolehtia. Tapahtuman luonteesta riippuen saatetaan tässä mainittujen lisäksi tarvita vielä muitakin lupia ja ilmoituksia.

 

Yleisten alueiden maankäyttölupa

Porin kaupungin omistamien Yleisten alueiden maankäyttölupa haetaan Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupäälliköltä. Hakemukseen pääset tästä.

Yleisiksi alueiksi luetaan kadut, puistot, kevyen liikenteen väylät, pysäköintialueet ja torit.

HUOM! Muista luoda alueen karttalinkki karttapalvelussa.
tai vaihtoehtoisesti lähettää alueen kartta sähköpostilla teknisen toimialan palvelupäällikkö Heikki Tuomiselle osoitteeseen heikki.tuominen@pori.fi, aiheella: Yleisen alueen käyttölupahakemus / hakijan nimi.


Hakemus on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman ajankohtaa. Muut viranomaiset eivät käsittele heille jätettyjä hakemuksia, ellei liitteenä ole maanomistajan lupaa.

 

Parkkipaikkavaraukset ja kauppatori

Tilaan mahdollisesti liittyvät parkkipaikkavaraukset ja -lupa haetaan Porin kaupungin katutyö- ja sijoituslupahakemuksella.

Kauppatoria hallinnoi Porikorttelit. Torin päiväpaikat vuokraa torivalvoja (puh. 044 240 6230).
Pidempiaikaisten myyntipaikkojen ja esiintymislavan vuokrauksesta vastaa Porikorttelit (puh. 044 241 8447 / myynti@porikorttelit.fi)

Lisätietoa Porikortteleiden sivustolta.

 

Elintarvikkeiden tilapäinen myynti, tarjoilu ja valmistaminen

Elintarvikevalvonta suojaa kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellisilta riskeiltä.
Toiminnan piiriin kuuluu elintarvikkeiden turvallisuuteen ja määräysten noudattamiseen liittyvä valvonta.

Tiedotus elintarvikkeiden tilapäismyynnistä, by -
Ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta, by -

Elintarvikevalvonta

 


Musiikki

Musiikkiluvat.fi:stä saat taustamusiikin esittämiseen tarvittavat luvat helposti, yhdellä kerralla. Musiikkilupa tarvitaan aina kun musiikkia esitetään julkisesti tai sitä tallennetaan julkista esittämistä varten. Luvan musiikin esittämiseen erilaisissa tapahtumissa; keikoilla, tansseissa, konserteissa, festivaaleilla, näytöksissä, messuilla jne saat Musiikkiluvat.fi -sivustolta.

Teosto - ilmoitus soitetusta musiikista
Gramex - ilmoitus soitetusta musiikista äänitteeltä

 

Mainostilat

Porin kaupunki vuokraa yrityksille mainostilaa. Katso lisätietoja täältä.

Kaikissa lupa-asioissa voit olla suoraan yhteydessä myös Eija Joensuuhun,  044-701 7911 / eija.joensuu@visitpori.fi