Vastuullinen tapahtuma

Meillä Porissa otetaan vastuullisuusasiat tosissaan . Visit Pori on osaltaan mukana kehittämässä vastuullisuusperiaatteita ja olemmekin osana Sustainable Travel Finland-polkua, jonka kautta pystytään tehokkaammin nostamaan tietoisuutta vastuullisemmasta matkailusta.

Kestävän kehityksen mukaiset toimet tulisivat kuulua myös tapahtumajärjestäjälle. Pienistä puroista kasvaa suuri joki ja tätä ideologiaa noudattamalla, pystymme yhdessä turvaamaan parempaa huomista.

Usein ajatellaan, että vastuullisuus on lähinnä ympäristötekoja, näin asia ei kuitenkaan ole. Vastuullinen tapahtumanjärjestäjä ottaa huomioon ekologisuuden lisäksi, myös sosiaaliset ja taloudelliset osa-alueet. Aihepiiriä tarkemmin tutkittuna, huomaa, että kokonaisuus on luultua yksinkertaisempaa. Kun tapahtumanjärjestäjä valitsee yhteistyökumppaninsa huolella ja varmistaa, että tapahtumaketjun kaikki osiot noudattavat vastuullisuusperiaatteita, ei voi mennä mönkään.

Porissa jo vuosikymmeniä järjestetty Pori Jazz festivaali on meille tärkeä yhteistyökumppani ja suunnannäyttäjä. Pori Jazz tekee omalta osaltaan tärkeää työtä vastuullisemman tapahtuman puolestapuhujana ja on ansiokkaasti saanut Ekokompassi-sertifikaatin tunnustuksena tästä. Myös vuodesta 2006 lähtien Porissa järjestetty SuomiAreena on vastuullisella toiminnallaan saavuttanut Ekokompassi-sertifikaatin.

Me Visit Porissa haluamme osaltamme kantaa kortemme kekoon ja kannustamme tapahtuman järjestäjiä vastuullisempaan toimintaan. Vaikkakin tarjolla on useita erilaisia vastuullisuussertifikaatteja, joita suosittelemme hakemaan, pystyy tapahtuman järjestämään vastuullisesti myös ilman niitä. Kokoammekin ohessa käytännön vinkkejä, joilla päästään yhdessä maaliin!

Mitä meille tarkoittaa yhteiskuntavastuu?

  • kierrätettävät ja ympäristöystävälliset materiaalit
  • hiilijalanjäljen minimoiminen ja kompensointi
  • paikalliset raaka-ainetuottajat
  • joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn suosiminen
  • asianmukainen kierrätys
  • tapahtuman keskeinen sijainti sekä hyvät kulkuyhteydet
  • tuotteiden oikeamääräinen tilaaminen
  • esteettömyys ja saavutettavuus
  • yhdenvertaisuuden merkitys
  • ihmisoikeuksien kunnioittaminen
  • toiminnan avoimuus
  • asiakkaiden ja henkilökunnan tasa-arvoinen kohtelu
  • paikallisten huomioonottaminen
  • henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen
  • turvallisuus
  • tapahtuman kannattavuus, kilpailukyky ja tehokkuus
  • paikalliset yhteistyökumppanit ja työntekijät
  • energiatehokkuus
  • kiertotalous
  • hyväntekeväisyyteen lahjoittaminen osasta tuottoa
  • totuudenmukainen, järkevä budjetti
  • ruokahävikin lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen