Björneborgs nationalstadspark

Mitt i naturen, mitt i staden.


Tycker du om evenemang, musik och kulturutbud? Eller är tystnad och frid i naturen i alla fall din grej?

Är du intresserad av arkitektur och historia? Eller vill du ta med dina barn till Finlands bästa lekplats?

Björneborgs nationalstadspark grundades 6.5.2002. Det är en nationellt värdefull helhet på tio kvadratkilometer som består av ett område i Kumo älvs deltaområde och stränder samt bebyggda kulturmiljöer som fortfarande som fortfarande används för odling, parker och parkgator, stadsskogar och naturen vid åstränder.

Syftet med nationalstadsparken är att bevara kultur- eller naturlandskapet som hör till en urban miljö, historiska särdrag eller stadsbildsmässiga, sociala, rekreationsmässiga eller andra särskilda värden i stadsmiljön.

I stadsparken kan du njuta av urbana evenemang, arkitektur, historia, parker, utomhusaktiviteter, natur och konst. Kirjurinluoto, Pelle Hermannis lekpark, Eteläranta, parken Puuvillanpuisto, Kalafornia golfbanaRådhusparkenBjörneborgs KonstmuseumSatakunta MuseumNaturhuset ArkkiBjörneborgs TeaterJuselius Mausoleumidrottscentretfriluftsbadet, Isomäki Arena och Björneborgskogens rekreationsområde samt många andra toppdestinationer i Björneborg är en del av nationalstadsparken.

Contact information

  • Visiting address: Kirjurinluodontie
  • Post address: 28100 Pori