Björneborgs raatihuone

Till Björneborgs mest värdefulla byggnader hör rådhuset som ritades av Carl Ludvig Engel och stod färdigt 1841.

Raatihuone, som ligger i stadens centrum, längs Hallituskatu, representerar nyklassicism och är en av de få byggnader som överlevde den stora branden 1852.

Raatihuoneparken i engelsk stil utanför rådhuset en av de äldsta parkerna i staden, och ursprungligen låg där ett salutorg fram till andra halvan av 1800-talet. I rådhuset fanns ursprungligen stadsförvaltningen och rättsväsendet, men numera används lokalerna för viktiga festevenemang. På källarvåningen finns en restaurang.

Contact information

  • Visiting address: Hallituskatu 9
  • Post address: 28100 Pori