Byggnadskulturhuset Toivo och Korsmans hus

Bekanta dig med ett gammaldags björneborgskt hem och renovering.

Satakunda museums renoveringscenter Byggnadskulturhuset Toivo ligger nära Björneborgs centrum i stadsdel V. På samma gård som Toivo ligger Korsmans hus som har renoverats för allmänt och pedagogiskt bruk, samt två andra bostadshus som färdigställdes före 1907 och en utomhusbyggnad.

Toivo är uppkallat efter fruktjuicefabriken Toivo som drev verksamheten i ett av husets rum under mellankrigstiden. En renoveringsutställning av gamla byggnader har byggts i lokalerna, och timmerutställningsbyggnadens renoveringsfaser och byggnadens historia har lämnats synlig för att beskriva renoveringsmetoderna, materialen och inredningen från 1800-talet till 1950-talet. I södra änden av Korsmans hus finns en lägenhet med två kammare och ett kök och den har inretts som hem för den inbillade tvåbarnsfamiljen Korsman 1951. När man besöker Korsmans får man vidröra alla föremål.