Näsi naturstig

Näsiområdet i Noormarkku är en närmast orörd udde som består av många olika biotoper.


Näsiområdet i Noormarkku ägs av A. Ahlström Kiinteistöt Oy och är en närmast orörd udde med många olika biotoper som gränsar till Noormarkkus å.

Ruttbeskrivning

Naturstigen går längs ett motionsspår, som upprätthålls av Björneborgs stad och som fungerar som skidspår under vintern. Från parkeringsplatsen kommer man till rutten genom att gå över den gamla järnvägsbron och gå ca. 150 meter längs museijärnvägen, varefter man tar av till höger där stigen börjar.

Längs rutten finns i huvudsak moar och urskogar. Områdets mångsidigaste biotoper är våtmarkerna och lundarna. Längsmed ån finns skogar på översvämningsbenägna marker och alluvialängar. Områdets rika djurbestånd består av däggdjur, såsom europeisk bäver, rådjur, vitsvanshjort, älg, fälthare, räv, mård, mårdhund och fåglar såsom hackspettar, ugglor, skogsmesar och trastar. Speciellt våtmarkerna och lundarna har ett mångsidigt växt- och insektbestånd. Mest utmärkande för området är den ställvis 150 år gamla urskogen.

Startpunkter

• Laviantie 73, parkeringsplatsen ligger vid åstranden bredvid järnvägen
• Parkeringsplatsen rymmer några bilar

Rutt

• Utmaning: Lätt
• Rutten börjar och slutar på samma ställe
• Kan vandras till fots när marken är bar
• Lämpar sig för cykling
• Längd: 3,8 km
• Vandringstid: 1,5 timmar
• Ruttmärkning: –

Utflyktsstrukturer

Sevärdheter

• Den gamla järnvägsbron och museijärnvägen
• Den 150 är gamla urskogen
• Norrmarks å

Fototips

• Den gamla järnvägsbron

Observera

• När rutten är täckt av snö får man endast färdas där på skidor.
• Det är förbjudet att rasta hundar i skidspåret.
• Det är förbjudet att köra med motorfordon.

Contact information

  • Visiting address: Laviantie 73
  • Post address: 29600, Noormarkku