Käppärä begravningsplats

Käppärä begravningsplats ligger i stadsdelen Käppärä, på Käppärä mo.

Begravningarna på den gamla kyrkogården i Hampustenmäki avslutades och Käppärä begravningsplats invigdes den 29 juni 1884 på den dåvarande Hirsipuunmäki. I ungefär hundra år begravdes nästan alla invånare i Björneborg på Käppärä begravningsplats.

Det unika med Käppärä begravningsplats är dess historiskt värdefulla gamla familjegravar och byggnader; Lilla kapellet som byggdes på 1800-talet samt Stora kapellet som byggdes på 1900-talet och Juseliuska mausoleet. Stora kapellets yttervägg pryds av reliefen Enkeli ja purjeenlaskija (Ängeln och segelrevaren) som genomfördes av Jussi Vikainen.

Förutom mausoleet finns på Käppärä begravningsplats även andra viktiga monument. Förutom dem som avled i samband med bombningen av Rosenlews fabriker samt monumentet för röda som dog 1918, finns på begravningsplatsen också många enskilda gravmonument av historiskt värde. Mellan det stora kapellet och mausoleet finns ett monument över gångna generationer och bortglömda avlidna (Menneiden sukupolvien ja unohdettujen vainajien muistomerkki). Den avtäcktes med anledning av kyrkogårdens 100-årsjubileum den 1 september 1985. Monumentet ritades av Kaj Nordman och texten skrevs av professor Unto Salo. På andra sidan av gången finns bronsfontänen Tyttö, lintu ja kala (Flickan, fågeln och fisken), som tillverkades 1954 av skulptören Aimo Tukiainen.

Käppärä begravningsplats hör till Björneborgs nationalstadspark.

Contact information

  • Visiting address: Maantiekatu 33
  • Post address: 28120 Pori