Centrala Björneborgs kyrka

En nygotisk tegelkyrka som byggdes 1859–1863 enligt Carl Johan von Heidekens ritningar.

Interiören i kyrkan och tornspiran av gjutjärn, som är sällsynt i Finland, ritades av Georg Chiewitz.

Gjutningsarbetena för spiran och fönsterramarna utfördes av Björneborgs maskinverkstad. Golvets kalkstensplattor och läktartrappornas stenar importerades från Öland, den kalk som behövdes för murningen från Gotland. Gjutjärnet tillverkades i England. Även takplåten och spikarna importerades.

Altartavlan som föreställer uppståndelsen målades av Robert Ekman 1863. Cirka 30 år senare färdigställde August Krook kyrksalen i jugendstil. Kyrkans interiör är sällsynt, eftersom det inte har bevarats mycket sådan kyrkoarkitektur från slutet av 1800-talet som upprepar äldre stilar. Kyrkan har plats för 1 700 personer. Även korets glasmålningar från 1925 är sällsynta. I Paris övervakade konstnären Magnus Enckell glasbränning och valet av färger, men han hann inte se sitt arbete bli färdigt. Temana för glasmålningarna är ”Uppenbarelse”, ”Tröstaren Jesus” och ”Uppstånden”.

Contact information

  • Visiting address: Hallituskatu 1 A
  • Post address: 28100 Pori