SuomiAreena 25.–28.6.2024

SuomiAreena arrangeras på traditionellt sätt åter igen hemma i Björneborg!

Finlands största samhällsfestival

SuomiAreena arrangeras i Björneborg på historiskt sätt redan i slutet av juni. Evenemanget arrangeras av MTV och Björneborgs stad.

Under evenemanget lyfter man fram gärningar som för det finländska samhället mot det bättre. Festivalprogrammets teman har tagits fram ur gärningar och ämnen som lyfts fram av organisationer som deltar i programmet och som är aktuella i samhällsdebatten.

SuomiAreena är en årlig nödvändig debattinledning, som ger olika perspektiv och åsikter om samhället en trygg och konstruktiv miljö för en öppen dialog.

Contact information

  • Visiting address: Porin keskusta
  • Post address: 28100 Pori