Reposaari kyrka

En kyrka i norsk fjällstil på Reposaari i Björneborg.

En kyrka i norsk fjällstil

Det är inte känt vem som ritade Reposaari kyrka som blev färdig 1876. Veterligen beställdes kyrkans ritningar från Stockholm. Kyrkan är sexkantig och klockstapeln är åttkantig.

Till en början var kyrkan en rätt blygsam träbyggnad, där gudstjänster endast kunde hållas på sommaren. Den reparerades till vinterskick 1902. Under den nästa renoveringen 1906 flyttades predikstolen som stod ovanför altaret till sin nuvarande plats och altartavlan, som målades av Felix Frang samma år, placerades på korväggen. Temat för målningen är ”Jesus väcker de sovande lärjungarna när förrädaren närmar sig i Getsemane”.

Vid renoveringen 1928 ändrades kyrkans interiör betydligt, när kyrkans interiör målades och läktaren byggdes ut till sin nuvarande storlek. Lennart Segerstråle målade fyra stora målningar i kyrkans tak: “Guds förbund med Noa,” “Jesus stillar stormen,” “Jesus räddar den sjunkande Petrus,” och “Havet ger de döda som är i det.” Kyrkan rymmer cirka 250 personer.

På kyrkans gård finns förutom hjältegravar även ett monument över torpedbåten S2 som sjönk den 4 oktober 1925. Den designades av Wäinö Aaltonen.

President Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio gifte sig i kyrkan 2009.

Contact information

  • Visiting address: Kirkkokatu 2 A
  • Post address: 28900 Pori