Reposaari befästningsområde

Befästningsområdet är ett kustförsvarssystem som byggdes på 1930-talet och som idag är ett rekreationsområde.

Reposaari befästningsområde är ett kustförsvarssystem som byggdes på 1930-talet i Reposaari i Björneborg. Fästningen ligger i södra delen av ön, väster om Reposaari tätort. Den totala arealen är cirka 20 hektar.

Befästningsområdet består av två artilleristationer, två ammunitionsdepåer, tre manskaps- och medicineringsskyddsrum (korsu), en eldledningsstation och ett utkikstorn samt löpgravar som förbinder dem. Artilleristationerna, ammunitionsdepåerna och eldledningsstationerna som är byggda av betong är ursprungliga. Skyddsrummen som är byggda av trä och utsiktstornet byggdes om på 1990- och 2000-talet, liksom även löpgravarnas träväggar.

Befästningsområdet var ursprungligen ett kustbatteri för Reposaaren merisuojeluskunta (Reposaari havsskyddskår) och den byggdes av frivilliga 1935. Bygget av batteriet finansierades av handelsråd Werner Hacklin, och det är veterligen det enda kustbatteriet i Finland som har byggts med privata medel. Dess syfte var att skydda hamnen i Björneborg, liksom även själva staden. Batteriet stod under havsskyddskårens kontroll fram till de extra repetitionsövningarna under hösten 1939 då det togs över av Försvarsmakten. Samtidigt byggdes batteriet ut till en fästning.

Under vinterkriget lyckades regionens skärgårdsbatterier skjuta ner ett ryskt bombplan på västra sidan av Reposaari. Reposaaribatteriet störde också flera gånger fiendens flygplansflottor som vid flera tillfällen genomförde minerings- och bombningsuppgifter.

Fästningen var i försvarsmaktens händer fram till 1964 då nedrustning genomfördes. Kvar lämnades två Canet-kanoner som användes för övningar ända fram till slutet av 1980-talet. Båda kanonerna står fortfarande kvar som museiföremål. Den förfallna fästningen renoverades för första gången 1992 och igen 2007–2008.

Läs mer om Reposaari befästningsområde rutten här (på engelska).

Contact information

  • Visiting address: Reposaari
  • Post address: 28900 Pori