Lavia hembygdsmuseum

Ett hembygdsmuseum som upprätthåller Lavias kulturarv och livsstil.

  • Lavia hembygdsmuseum blev en del av Satakunda Museum i början av år 2015 vid sammanslagningen av kommunerna Lavia och Björneborg. Lavia hembygdsmuseum upprätthåller Lavias kulturarv och livsstil även efter kommunsammanslagningen.

    Hembygdsmuseet är inhyst i det tidigare sockenmagasinet, som byggdes 1853. Museets prydliga och exakta utställning av föremål är uppseendeväckande. Varje föremål har sin plats och en namnlapp, där det står föremålets namn, användningsändamål och donator. Föremålen består i huvudsak av lantbruks- och hushållsföremål och verktyg. Här finns bl.a. fiskeredskap, en vacker vällingklocka och en vapensamling. Intill trappan som leder till magasinets andra våning finns ett fotografi av släkten Yli-Antilas lilla pojke, Iska Antila, och berättelsen om hans korta liv.

    Utöver föremålen är även donatorernas namn viktiga för tidigare och nuvarande Laviabor som söker sin släkt.

    På magasinets övre våning finns bl.a. en gammal bibel från slutet av 1700-talet. Bland föremålen på övre våningen finns även svepaskar, där man förvarade och transporterade kvinnfolkets kyrkokläder, sidensjalar, blusar och de bästa skorna. Dessa klädde man på sig först när man gick till kyrkbacken, i kyrkstugan eller i ett intilliggande, bekant hus, där man även lämnade svepaskarna under gudstjänsten. Utställt finns även en stensamling, som inkluderar ett exemplar av bergarten lavialit, som fått sitt namn efter Lavia.

    Öppet enligt avtal.