Galleria Vanha Savu

Ett utrymme för konstutställningar, evenemang och turistinformation som ligger i Krookkas gästhamn i Merikarvia.

Konst, teater och musik för kulturhungern.

Galleri Vanha Savu är ett utrymme för utställningar och konserter i Krookkas hamn vid havsstranden, bara en kilometer från Merikarvias centrum. Galleri Vanha Savu är öppet sommartid och fungerar samtidigt som turistinformation och souvenirbutik. Övriga tider fungerar Merikarvias kommunkontor som informationsplats.

Under åren 1950–1964 verkade byggnaden som Krookka hamnområdes största fiskrökeri. I det huvudsakliga utställningsutrymmet fanns ursprungligen stora tråg där fisken rensades, saltades och spetsades före rökningen. I byggnadens nedre våning vaktade man kolbädden och höll fyr i ugnarna. Fiskugnarna, som fortfarande doftarrök, fungerar numera som ett utställningsutrymme och man kan bekanta sig med ugnarna inuti. Som mest användes alla tre ugnarna av rökeriet.  I fiskrökeriet fanns också ett kontor där det tidigare satt en anställd som utförde pappersarbete och övervakade ugnarnas temperaturer.