Björneborgs gamla begravningsplats

Björneborgs första begravningsplats låg intill kyrkan, mitt i centrum.

Kyrkogården 1809. På landsvägsidan finns fortfarande samma robusta stenmur som byggdes 1816. Kyrkogården övergavs 1884 när den var full

I slutet av 1800-talet började man sköta den gamla kyrkogården som en park.

Den gamla kyrkogården har sitt eget speciella värde som den äldsta bevarade kyrkogården i Björneborg och ett historiskt landskapet för gamla tiders dödskultur. Den gamla kyrkogården är en del av Björneborgs nationalstadspark.

Området är nationellt värdefullt och skyddat genom en stadsplan.

Numera finns på kyrkogården en urnlund.

Contact information

  • Visiting address: Muistokatu 3
  • Post address: 28120 Pori