Barnkulturcentret Kruunupää

Workshoppar och evenemang för barn och hela familjen!

Barnkulturcentret Kruunupää erbjuder workshoppar och evenemang för barn, ungdomar, familjer, pappor, mammor och mor- och farföräldrar. Barnkulturcentret tillhandahåller enskilda workshoppar som beaktar både individen och gemensamma aktiviteter för daghem och skolor. Centret ordnar också utbildning, seminarier och utställningar.

Workshoppar om färgbad för bebisar erbjuder gemensamma stunder för hela familjen. Färgbad för bebisar är en form av visuell konst där barnen och deras föräldrar deltar i en workshop för att skapa visuella uttryck genom att känna på och använda olika material och färg- och målningsämnen.

Verksamheten är uppbyggd genom att lyssna på barns och ungdomars röst och behov. Barnkulturcentret stöder barns och ungdomars kulturella rättigheter, producerar och distribuerar kulturkapital och förbättrar tillgängligheten till olika kulturtjänster av hög kvalitet. Barnkulturcentret bidrar till den kulturpolitiska debatten på lång sikt genom att bland annat delta i det strategiarbete som genomförs i Björneborg, landskapet och Finland.

Contact information

  • Visiting address: Rautatienpuistokatu 7, käynti Porilaistenkadun puolelta
  • Post address: 28130 Pori