BJÖRNEBORGS STADSHUS

Porin kaupungintalo
Porin kaupungintalo
Porin kaupungintalo
Porin kaupungintalo
Porin kaupungintalo
Porin kaupungintalo
Också känt som Junneliuska palatset.


Huset som byggdes av kommunalråd Robert Junnelius samt konsul Hugo Rosenlew för sina familjer är också känt som Junneliuska palatset och det blev färdigt 1895. Renässanspalatset, som är ritat av arkitekt August Krook, är helt unikt i Finland och hör därmed till Björneborgs mest värdefulla byggnadsarv. Byggplanen var inspirerad av den italienska renässansarkitekturen. Byggnaden har varit stadshus sedan 1963.

Contact details:

Hallituskatu 12
28100 Pori