Utflyktsöarna Stora Enskär, Sälgskär och Munari

Dessa tre öar i Bottenhavets nationalpark är populära bland båtfarare.

STORA ENSKÄR

I utflyktsön Stora Enskärs vackra och mångsidiga natur kan du tillbringa en trevlig utflyktsdag och bekanta dig med naturen, beundra klapperstensfältet, simma och utnyttja öns andra möjligheter. Stora Enskär, som till hälften hör till Bottenhavets nationalpark, ligger i Gummandoora skärgårds Natura-område ungefär 7 km norrut från Räfsö. På ön finns en utfärdshamn (hamnnummer 1 372), en 1,3 km lång naturstig, informationstavla, eldstad, toalett och ett kokskjul. På ön finns också en bra badplats. Stora Enskär nås väster om farleden från bryggan vid öns södra ände där båten förtöjs vid bryggan och bojer. För mindre båtar finns även möjlighet till förtöjning längs bryggan. Farledsdjupet till bryggan är två meter.

Stora Enskär kan också nås utan egen båt under sommarens båtresor i juli och augusti. Läs mer: shop.visitpori.fi

SÄLGSKÄR

Det vackra, skogbeklädda Sälgskär är beläget i Ahlainens skärgård nordost om utflyktsön Stora Enskär. Åk på båtutflykt för att njuta av eldstadens sken eller packa med bärhinkarna.

På ön finns två bryggor och eldstäder med tak samt en toalett. Ön är täckt av tallskog samt formad av moränfälten. I fältskiktet finns till exempel mycket blåbär och det finns bra förutsättningar för bärplockning. Du kan lätt bekanta dig med miljön från de många stigarna på ön. Till utfärdshamnen kommer du norrut från farleden. Förtöjning i bryggan samt bojer, men för mindre båtar finns även möjlighet till förtöjning längs bryggan.

MUNAKARI

Munakari ligger längst norrut av de tre öarna och är en traditionell ö som varit populär bland fiskare. Där öppnades under slutet av sommaren 2014 Munakari raststuga som grundades i en fiskestuga från 1970-talet. Fiskestugorna var tillfälliga säsongsbostäder som fiskare byggde i skärgården och använde för övernattning på sina fiskefärder.

En farled på 1,2 meter leder till en bra brygga väster om Munakari fiskestuga från kustfarleden i syd-nordlig riktning öster om ön. I raststugan finns en kamin och på ön finns ett utedass. På Munakari finns inget trädunderhåll.

Contact information

  • Visiting address: Yrjönkatu 13
  • Post address: 28100 Pori