Turvallisuus

#Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä
#Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma
#Toimenpidelupa
#Järjestyksenvalvonta
#Ensiapu
 

Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestäjäpaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajan vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyistä. Järjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään 5 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Yleisötilaisuudesta ilmoitettaessa on oltava mukana yleisellä paikalla järjestettävää yleisötilaisuutta koskeva ilmoitus täytettynä. Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esim. yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltian suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet. Poliisi voi myös vaatia vastuuvakuuden ottamista.

Lounais-Suomen poliisille ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallisena.
http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta

llmoitus poliisille tulisi tehdä ainakin seuraavista tapahtumista:

 • suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia)
 • yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat
 • erityisryhmille suunnatut tilaisuudet
 • myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen)
 • tapahtumassa tarvitaan järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta
 • tapahtumassa on anniskelua
 • tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua (kyseessä yli 200 henkilön tilaisuus)
 • tilaisuudet, jotka herättävät voimakkaita tunteita (on vaarana, että tilaisuutta tullaan jollain tavalla häiritsemään)

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvariski, on laadittava pelastussuunnitelma.
Pelastussuunnitelma on toimitettava Satakunnan pelastuslaitokselle.

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötapahtumaan, jossa:
* arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä
* käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita tai erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja
* tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
* tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille

Suunnitelmassa on esitettävä vähinään:
* tapahtuman yleistiedot
* arviot tilaisuuteen liittyvistä riskeistä
* turvallisuusjärjestelyt
* toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa

Turvallisuuspalvelut ovat päättäneet, että hyödynnetään valtakunnallisesti ns. HIKLU-alueen tuottamaa materiaalia yleisötilaisuuksien turvallisuuden ilmoituksissa ja valvonnassa. Tässä on suorat linkit materiaalin eri osiin.

Pienen yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja suomeksi /svenska
Pyrotekniset tehosteet yleisötapahtumassa - opas suomeksi
Ilmoituslomake ilotulituksesta suomeksi / svenska
Ilmoituslomake tuliesityksestä suomeksi / svenska
Ilmoituslomake tehosteiden käytöstä suomeksi / svenska
Ensiapusuunnitelma suomeksi / svenska
Ohje tuliesitysten turvallisuusjärjestelyistä suomeksi

Näiden lisäksi kumppanuusverkosto on tuottanut tilapäismajoitusohjeen suomeksi / svenska

Toimenpidelupa

Mahdollisille lavoille, teltoille ja muille väliaikaisille rakenteille haetaan toimenpidelupa Porin kaupungin rakennusvalvonnasta.

Esimerkiksi

 • kooltaan vähäinen ja kevytrakenteinen katos
 • julkisivun- tai kattomuodon muuttaminen
 • yli 1,8m korkea aita

Toimenpideluvan hakeminen

Toimenpideluvan voi hakea sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella(rakennuslupahakemus). Lomakkeita voi halutessaan hakea joko rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa sen suoraan nettisivujen kautta.

 

Järjestyksenvalvonta

Tapahtuman aikana turvallisuutta valvovat tapahtumajärjestäjän asettaman järjestyksenvalvojat. Poliisi asettaa järjestyksenvalvojien määrän tapahtumakohtaisesti.

Järjestyksenvalvojien määrä ja kelpoisuus

 • pääsääntönä normaaliolosuhteissa on, että järjestyksenvalvojia on yksi (1) järjestyksenvalvoja 75 osallistujaa kohden. Poliisi voi vaatia, että järjestyksenvalvojia on tiettynä ajankohtana ja paikassa myös enemmän tai tilaisuuden luonteesta johtuen myös vähemmän
 • järjestyksenvalvojat tulee olla pääsääntöisesti kortillisia, anniskelualueen järjestyksenvalvojilla tulee olla myös voimankäytön koulutus voimassa
 • poliisi määrittelee järjestyksenvalvojien toimialueen
 • järjestyksenvalvojan on noudatettava poliisin, pelastus- ja muiden viranomaisten antamia käskyjä ja määräyksi.

 

Ensiapu

Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman ensiapuvalmiudesta ja lisäavun hälyttämisestä. Ensiapuvalmiuden taso määräytyy tapahtuman osallistujamäärän ja luonteen mukaan. Pienissä ja matalariskisissä tapahtumissa ei välttämättä tarvita erillistä ensiapuryhmää, mutta tapahtuma-alueelle on varattava ensiaputarvikkeita. Esim SPR järjestää ensiapupalveluita tapahtumiin.

 

Kaikissa lupa-asioissa voit olla suoraan yhteydessä myös Eija Joensuuhun,  044-701 7911 / eija.joensuu@visitpori.fi